– informationsbladet från Röste Bygdegårdsförening –
Nr 2 – april 2007. Nyhetstips? Ring 070–365 74 83.

Tryckfel i Bygdens Nytt
Bland evenemangen finns en annons för ankrace och familjefest på Dönjegården. Datumet ska vara 11 augusti och inget annat.

Foto: Pär Nordqvist, 2007. Kamera: Nikon D50.
OVANFÖR DÖNJEGÅRDEN. Här är nya platsen. Henrik Olofsson var först att lägga ris till årets kase.

Majkasen på ny mark
Flyttas från Träskrinnsbacken av miljöskäl

Av Pär Nordqvist, 070–365 74 83
En mer än 30-årig epok i Röste är över. Majkasen på Träskrinns-backen ska nu flyttas. Den nya platsen blir vid Dönjegården. Det är främst av miljöskäl som flytten sker. Det har inte alltid varit miljövänligt innehåll i kasen på Träskrinnsbacken.

Redan för några år sedan fördes det på tal inom Röste Bygdegådsförenings styrelse att majkasen egentligen borde flyttas från Träskrinnsbacken eftersom området är väldigt blött och kladdigt på våren. Det var ett av skälen. Ett annat var att det vore mer naturligt att ha den i anknytning till Dönjegården. Men eftersom kasen alltid funnits på Träskrinnsbacken såg man inte någon anledning att flytta den. Och var vid Dönjegården skulle den placeras? Det var också ett problem eftersom fotbollsplanen inte tål eld och värme så bra. Frågan bordlades och kasen fick fortsätta att brinna på Träskrinnsbacken på sista april. Ända fram till nu.

Allmän soptipp
Från markägaren Nicklas Axelssons sida är det inte fråga om något förbud att fortsätta ha kasen på det gamla stället.
   – Jag tar inte något ansvar för kasen med tanke på att den ibland innehåler material som inte får finnas i majkasar. Ibland har kasen sett ut som en soptipp och det är inte meningen, säger Nicklas Axelsson.
   Vid den gamla platsen har en skylt med texten ’’all tippning förbjuden’’ satts upp men trots det har en del ris tippats där.
   I många år var Stig Gustafsson eldningsansvarig för kasen. Stig minns inte vilket år kasen kom till Träskrinnsbacken men att det är minst 30 år sedan är han säker på.
   – För att begränsa dess storlek fick man tända den en extra gång varje år så att den inte blev alldeles för stor, minns Stig.
   Under många år var området kring kasen en allmän soptipp. Hit kom folk inte bara från Röste utan även från intilliggande byar och kastade allt möjligt – från bildäck till gamla möbler och annat ’’brännbart’’ material. En majkase får av miljöskäl inte bestå av plast, gummi eller metaller numera.
   Stig sade ifrån sig uppdraget som eldningsansvarig för några år sedan. Det ingick, och ingår fortfarande i jobbet, att vakta brasan även nattetid så att den inte sprider sig. Majkasen ska nu flyttas till åkern ovanför isbanan vid Dönjegården, alldeles i närheten av platsen där tomtarna brukar hålla till på tomtekvällen. Kasen får bara innehålla ris, inget annat. Från föreningens sida ser man det positivt att kasen nu flyttas:
   – Firandet kommer närmare bygdegården där det inte är så blött och kladdigt. I år kommer vi att sälja korv och ha lotteri. Och så kommer Bollnäs–Arbrå manskör hit och sjunger. Det här blir bra, säger Lars Åsberg i anläggningskommittén.TRÄSKRINNSBACKEN. Här har majkasen i Röste brunnit på sista april i flera årtionden. I år flyttas den till Dönjegården.


FÖRBUD MOT TIPPNING.Trots förbudsskylten tippas ris och annat material på platsen.
Ordföranden har ordet: Det blir riskase vid Dönjegården i år
Rattfyllerist stoppades i Röste
Galvån viktig för uttern
Rekordmånga åkte pulka
Tjuvar slog till för tredje gången
Årsmötet valde in nya ledamöter
Massor av aktiviteter – läs här!

Läs fler Bygdens Nytt:
Bygdens Nytt nr 1 2007
Arkiv
2006
Bygdens Nytt nr 1 2006
Bygdens Nytt nr 2 2006
Bygdens Nytt nr 3 2006
Bygdens Nytt nr 4 2006

Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida