– informationsbladet från Röste Bygdegårdsförening, nr 1 2006. – Nyhetstips? Ring 070-365 74 83.


Foto: Pär Nordqvist, 2005. Kamera: Nikon Coolpix 5600.
LEDAMÖTER I VÄRMEGRUPPEN. Lennart Persson och Mikael Strandberg redogjorde för värmegruppens utredning av vilken sorts energi som Dönjegården ska värmas med i framtiden.

Kommunalt bidrag till bergvärme i Dönjegården
Medlemsmöte gav grönt ljus till värmekonvertering

Av Pär Nordqvist, 070–365 74 83
Kommunstyrelsen i Bollnäs beslutade på torsdagen (1 december) att bevilja Röste Bygdegårdsförening ett bidrag på 40 500 kronor så att föreningen kan installera bergvärme i Dönjegården. Till sommaren kan i bästa fall borrningsarbetet påbörjas.

Röste Bygdegårdsförening har länge kämpat med skyhöga fakturor för den med eldningsolja uppvärmda Dönjegården. Föreningsekonomin tillåter inte fortsatt oljeeldning på sikt. Det har länge förts en diskussion i föreningen att hitta en alternativ värmekälla. En särskild värmegrupp bildades för att utreda vilket alternativ som skulle passa Dönjegården bäst. Tidigare i höst redovisade värmegruppen vad den kommit fram till vid ett styrelsemöte. I onsdags (30 november 2005) hölls ett medlemsmöte i Dönjegården där beslut i frågan skulle fattas. Till mötet kom i huvudsak styrelsefolk, bara några få intresserade bybor. Detta trots att annonser om mötet gått ut i det lokala bygdebladet och i lokaltidningen två veckor före mötet.
   Vid mötet redogjorde föe detta ordföranden Lennart Persson och kommunens tekniske chef Mikael Strandberg för det resultat som värmegruppen kommit fram till. Anbud från fyra rörfirmor har kommit in.
   – Gruppen har efter bästa förmåga granskat innehållet i anbuden och valt att gå vidare med ett av dem på 135 000 kronor, övriga anbud var högre, sade Lennart Persson.


Enhälligt beslut
– En bergvärmeanläggning kan innebära en reducering av nuvarande energibehov med uppskattningsvis två tredjedelar. Värmegruppen har också tittat på andra alternativ än bergvärme, som till exempel flis- eller pelletseldning och jordvärme. Det bedömdes inte vara några realistiska alternativ för föreningen, fortsatte Lennart Persson.
   Efter att värmegruppen redogjort för projektet beslutade mötet enhälligt att gå vidare i ärendet. Nästa steg blir att skicka in ansökan om bidrag till Boverket. Om allt går i lås kommer föreningen att få 80 procent i bidrag från kommunen och Boverket. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ett 30-procentigt bidrag till projektet. Det innebär att kommunen bidrar med 40 500 kronor. Det kommunala bidraget är en förutsättning för att föreningen ska kunna få statligt bidrag till investeringen. Bidraget från Boverket är på 50 procent av kostnaden. Ansökan till Boverket har skickats in och beviljas bidraget får föreningen ytterligare 67 500 kronor. Sedan återstår 20 procent, eller 27 000 kronor, som föreningen måste bekosta med egna medel. Olika finansieringsalternativ diskuterades på medlemsmötet.
   Ordföranden Nina Norell tror att föreningen kommer att ro i land med värmekonverteringen.
   – På något sätt ska vi väl få ihop pengar, vi får vädja till Rösteborna att hjälpa oss med frivilliga bidrag eller ta ett lån, säger hon.
   Till våren eller försommaren kan borrningsarbetet i bästa fall påbörjas.

Ordföranden har ordet: Dags för årsmöte!
Läs om vad som hänt i Röste sedan november 2005
Kom till årsmötet och familjedagen

Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nyttt nr 1 2006
Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida