Välkommen till Röste!
Byn som lever mot alla odds

Röste heter byn som ligger mittemellan Bollnäs och Lottefors i södra Hälsingland i Gävleborgs län. Byn sträcker sig på båda sidor om järnvägen och en bit upp mot Åsbacka och Fröste. Byn har ungefär 250 hushåll. Här finns fin natur, bondgårdar, fält, åkrar, skog men även bra förbindelser in till Bollnäs, men dessvärre ingen skola och affär.

Här finns en bygdegård, Dönjegården (se bilden). Där samlas byborna för möten, aktiviteter, fester och andra evenemang.
   I Röste finns också ett vedeldat badhus dit Rösteborna söker sig varje lördag för ett bad. Så har det varit ända sedan 1941.
  Ett gammalt spruthus finns en bit upp efter Åsbackavägen. Spruthuset byggdes 1899 och användes från början som byns egen ’’brandstation’’. Här står brandsprutan som drogs iväg av hästar när det brann i knutarna för kanske hundra år sedan. Här finns också en likvagn som användes att transportera bort de döda på. Sommaren 2006 hölls spruthuset öppet för allmänheten en solig augustidag. Öppet hus ingick i det så kallade Röstedygnet. Då kunde man komma och titta på de gamla jordbruksföremålen och ta del av en utställning med gamla bilder från byn. Samma dag arrangerade Röste Bygdegårdsförening det första ankracet i Galvån som flyter genom byn. Det blev en publiksucceé och ankracet har återkommit varje år sedan dess, bortsett från 2020 då det ställdes in på grund av coronapandemin.
   Närheten till naturen är påtaglig. Åkrar, ängar och skog finns det gott om. Förr fanns det också gott om mjölkbönder, och i dag finns ingen kvar sedan Brinkens i Gåsbo lade ner möjlkproduktionen för ett par år sedan. Hanses på Träskrinsbacken hade också mjölkkor, men verksamheten avvecklades 1985 av personliga skäl.


Kommunal skola blev friskola och bostäder
För 20 år sedan, 2001, lades skolan ned i kommunal regi på grund av vikande elevunderlag. En del hävdar att den också stängdes för att den hade oljeeldning, vilket var både dyrt och miljöfarligt redan runt millennieskiftet. Skolan blev friskola med en annorlunda inriktning under namnet Sathya Sai-skolan hösten 2002. Dock blev det svårt att leva upp till Skolverkets krav på 20 elever efter två läsår. Skolan stängdes för gott i slutet av augusti 2004. Rektorn Anita Persson blev tvungen att sälja skolhuset som hon köpt av Bollnäs kommun. I slutet av november blev det klart att bybon Gerhard Habringer köper skolan för att bygga om den till bostäder. Därmed var skolepoken i Röste definitivt över.
   Det finns heller ingen lanthandel i Röste. Den lades ned 1999 på grund av vikande kundunderlag. Den hade även drabbats av en anlagd brand i november 1997 efter ett ägarbyte. Den öppnade igen ett år senare i en renoverad version, men kunderna kom inte då heller. Våren 2000 öppnades en pizzeria i fastigheten, men den tvingades också att stänga ett knappt år senare av samma anledning. Rösteborna var sugna på pizza under våren och sommaren men när hösten kom ebbade det ut. Under 2002 övertogs fastigheten av nyss nämnde Habringer, som byggde om den till bostad.


Historiska dagar för byn
Den 2–3 augusti 2016 var två historiska dagar för byn. Då grävdes det för fiber längs Åsbackavägen, förbi tidningshuset och Hammarbacksvägen ner mot bron över Galvån. Det var Bollnäs Energi som stod för fibern, som nu gör det möjligt för Rösteborna att surfa i upp till 1 000 megabit i sekunden. Installationen med grävning och montering av utrustning kostade 10 000 kronor och sedan tillkom månadsavgift beroende på vald hastighet. Även Åsbacka, Fröste och Holmo fick fiber under 2016. Året därpå var det Lottefors och Växsjös tur. På senare år har kopparnätet klippts med början i Åsbacka 2018. I slutet av maj 2021 försvann det i Röste och Fröste.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83Till toppen av sidan

Till Bygdens Nytt
Till startsidan röste.nu