Röste.nu – Röstenulogotype 2018
Röstebilder 2022
Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada, 29 januari 2022

Den stora tallen vid Dönjegården är historia. Efter att ha tappat en stor gren under en storm i januari, fälldes tallen ett par veckor senare, eftersom den dömts ut. Här är bilderna!

1. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

2. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

3. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

4. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

5. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

6. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

7. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

8. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

9. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

10. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

11. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022
12. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

13. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

14. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

15. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

16. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

17. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

18. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

19. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

20. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

21. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

22. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022
23. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

24. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

25. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

26. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

27. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

28. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

29. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

30. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

31. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

32. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

33. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022
34. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

35. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

36. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

37. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

38. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

39. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

40. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

41. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

42. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

43. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

44. Röste.nu – Röstebilder – Tall vid Dönjegården fälldes efter stormskada 2022

Röstebilder 2022

Även en bit in på 2022 begränsades aktiviteter av coronan. Julgransplundringen den 8 januari fick ställas in på grund av restriktioner som satte en gräns på max 20 sittande personer per evenemang.
Bilder från evenemang i Röste under pandemiåret 2021

På grund av coronapandemin ställdes alla evenemang in under första halvåret 2021. Dönjegården var helt i lockdown ända fram till 23 juli då lättnader i restriktionerna införts i två steg. Den 1 juli hade föreningen sitt första styrelsemöte på ett och ett halvt år och då beslutades att ett ankrace ska genomföras den 7 augusti. Motionsbingokvällar planerades också in i juli och augusti.

Familjekulturdagen vid Dönjegården blev 2021 års sista evenemang. Grötfest var inplanerad till den 4 december men personalen blev sjuk och allt fick ställas in. Coronapandemin var fortfarande aktiv och restriktoner fanns.


Motionsbingo i Röste (6 juli)
Ankrace i Galvån och grill- och familjefest på Dönjegården (7 augusti)
Motionsbingo i Röste (11 augusti)
Motionsbingon 18 augusti ställdes in på grund av ett omfattande regnoväder.
Motionsbingo i Röste (25 augusti)
Coronaförsenad föreningsstämma i Dönjegården (18 september)
Första kräft- och surströmmingsfesten efter coronapandemin (18 september)
Välbesökt loppmarknad i Dönjegården (23 oktober)
Familjen i fokus på kulturdag (30 oktober)

Röstebilder – arkiv

2020
Julgransplundring med rekordmånga deltagare (11 januari)
Föreningsstämma utan middag i Dönjegården (21 februari)
Musik- och humorshow med Janne Krantz i Dönjegården (22 februari)


På grund av coronapandemin ställdes alla evenemang in under resten av första halvåret av 2020. Det innebar att Valborgsfirandet, logdansen, nationaldagsfirandet, midsommarfirandet och ankracet uteblev.

Blandade sommarbilder från Röste sommaren 2020 (5 juni–7 augusti)
Premär för gåbingo i Röste (5 augusti)
Gåbingo i Röste (12 augusti)
Gåbingo i Röste (19 augusti)
Gåbingo i Röste (26 augusti)


På grund av coronapandemin, som tog fart i mitten av mars, ställdes alla evenemang in under resten av 2020. Den 16 november stängdes Dönjegården helt när regeln om att max åtta personer fick träffas samtidigt infördes en vecka senare. Kräft- och surströmmingsfesten, eventuell kuturdag och grötfesten arrangerades aldrig.
Till toppen av sidan

Tillbaka till Röstebilder
Till Bygdens Nytt
Till startsidan röste.nu