Röste.nu – Röste.nu-logotype 2018
Röstebilder 2021
Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården, 18 september 2021

Första kräft- och surströmmingsfesten efter att pandemin bröt ut hölls i Dönjegården på lördagskvällen. Ett 15-tal personer närvarade. Här är bilderna!

1. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

2. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

3. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

4. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021
5. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

6. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

7. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

8. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021
9. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

10. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

11. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

12. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021
13. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

14. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

15. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

16. Röste.nu – Röstebilder – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 2021

Bilder från evenemang i Röste pandemiåret 2021

På grund av coronapandemin ställdes alla evenemang in under första halvåret 2021. Dönjegården var helt i lockdown ända fram till 23 juli då lättnader i restriktionerna införts i två steg. I skrivande stund (1 augusti) så ser det ut som att pandemin är på tillbakagång men en fjärde våg kan inte uteslutas. Den 1 juli hade föreningen sitt första styrelsemöte på ett och ett halvt år och då beslutades att ett ankrace ska genomföras den 7 augusti. Motionsbingokvällar planerades också in i juli och augusti.

Coronaförsenad stämma i Dönjegården (18 september)
Motionsbingo i Röste (25 augusti)
Motionsbingon den 18 augusti ställdes in på grund av ett omfattande regnoväder.
Motionsbingo i Röste (11 augusti)
Ankrace i Galvån och grill- och familjefest på Dönjegården (7 augusti)
Motionsbingo i Röste (6 juli)

Röstebilder – arkiv

2020
Julgransplundring med rekordmånga deltagare (11 januari)
Föreningsstämma utan middag i Dönjegården (21 februari)
Musik- och humorshow med Janne Krantz i Dönjegården (22 februari)

På grund av coronapandemin ställdes alla evenemang in under resten av första halvåret av 2020. Det innebar att Valborgsfirandet, logdansen, nationaldagsfirandet, midsommarfirandet och ankracet uteblev.

Blandade sommarbilder från Röste sommaren 2020 (5 juni–7 augusti)
Premär för gåbingo i Röste (5 augusti)
Gåbingo i Röste (12 augusti)
Gåbingo i Röste (19 augusti)
Gåbingo i Röste (26 augusti)

Gåbingo i Röste (26 augusti)

På grund av coronapandemin, som tog fart i mitten av mars, ställdes alla evenemang in under resten av 2020. Den 16 november stängdes Dönjegården helt när regeln om att max åtta personer fick träffas samtidigt infördes en vecka senare. Kräft- och surströmmingsfesten, eventuell kuturdag och grötfesten arrangerades aldrig.

Till toppen av sidan

Tillbaka till Röstebilder
Till Bygdens Nytt
Till startsidan röste.nu