Röste.nu – Röstenulogotype 2018
Röstebilder 2022
Första ’’normala’’ föreningsstämman efter pandemin, 19 februari 2022

2021 års stämma blev framskjuten till september samma år, men nu i vintras kunde äntligen den årliga sammankomsten gå av stapeln på normal tid, det vill säga i slutet av februari.Här är bilderna!

1. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022

2. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022

3. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022

4. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022
5. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022

6. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022

7. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022

8. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022
9. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022

10. Röste.nu – Röstebilder – Föreningsstämma i Dönjegården 2022

Röstebilder 2022

Tallen vid Dönjegården fälldes efter stormskada (29 januari)

Även en bit in på 2022 begränsades aktiviteter av coronan. Julgransplundringen den 8 januari fick ställas in på grund av restriktioner som satte en gräns på max 20 sittande personer per evenemang.
Bilder från evenemang i Röste under pandemiåret 2021

På grund av coronapandemin ställdes alla evenemang in under första halvåret 2021. Dönjegården var helt i lockdown ända fram till 23 juli då lättnader i restriktionerna införts i två steg. Den 1 juli hade föreningen sitt första styrelsemöte på ett och ett halvt år och då beslutades att ett ankrace ska genomföras den 7 augusti. Motionsbingokvällar planerades också in i juli och augusti.

Familjekulturdagen vid Dönjegården blev 2021 års sista evenemang. Grötfest var inplanerad till den 4 december men personalen blev sjuk och allt fick ställas in. Coronapandemin var fortfarande aktiv och restriktoner fanns.


Motionsbingo i Röste (6 juli)
Ankrace i Galvån och grill- och familjefest på Dönjegården (7 augusti)
Motionsbingo i Röste (11 augusti)
Motionsbingon 18 augusti ställdes in på grund av ett omfattande regnoväder.
Motionsbingo i Röste (25 augusti)
Coronaförsenad föreningsstämma i Dönjegården (18 september)
Första kräft- och surströmmingsfesten efter coronapandemin (18 september)
Välbesökt loppmarknad i Dönjegården (23 oktober)
Familjen i fokus på kulturdag (30 oktober)

Röstebilder – arkiv

2020
Julgransplundring med rekordmånga deltagare (11 januari)
Föreningsstämma utan middag i Dönjegården (21 februari)
Musik- och humorshow med Janne Krantz i Dönjegården (22 februari)


På grund av coronapandemin ställdes alla evenemang in under resten av första halvåret av 2020. Det innebar att Valborgsfirandet, logdansen, nationaldagsfirandet, midsommarfirandet och ankracet uteblev.

Blandade sommarbilder från Röste sommaren 2020 (5 juni–7 augusti)
Premär för gåbingo i Röste (5 augusti)
Gåbingo i Röste (12 augusti)
Gåbingo i Röste (19 augusti)
Gåbingo i Röste (26 augusti)


På grund av coronapandemin, som tog fart i mitten av mars, ställdes alla evenemang in under resten av 2020. Den 16 november stängdes Dönjegården helt när regeln om att max åtta personer fick träffas samtidigt infördes en vecka senare. Kräft- och surströmmingsfesten, eventuell kuturdag och grötfesten arrangerades aldrig.
Till toppen av sidan

Tillbaka till Röstebilder
Till Bygdens Nytt
Till startsidan röste.nu