Röste.nu – Röste Bygdegårdsförenings logotype 2020
Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet
Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet
Foto: Pär Nordqvist, 2001. Kamera: Chinon CG-5 (analog).
NEDLÄGGNINGSHOTAD SKOLA. Röste skola ska läggas ned under 2001 är politikernas förslag. Här är skolan våren 2001.

Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil Röste.nu – Röstebilder – Högerpil Bild 22 av 39 | Tillbaka till bilderna från Dönjegårdens 50-årsjubileum | Till Röstebilder | Startsidan |