Röste.nu – Röste.nu-logotype 2009
Röstebilder 2016
Ankrace och grillfest – en spännande dag i Röste – 13 augusti 2016

Fullspäckad dag i Röste. Den 13 augusti var dagen då det elfte ankracet avgjordes i Galvån. Många kom och tittade på dramat. På kvällen grillades det vid den traditionella familjefesten på Dönjegården. Här är bilderna!

1. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

2. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

3. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

4. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

5. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

6. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

7. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

8. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

9. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

10. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

11. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

12. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

13. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

14. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

15. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

16. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

17. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

18. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

19. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

20. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

21. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

22. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

23. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

24. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

25. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

26. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

27. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

28. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

29. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

30. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

31. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

32. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016
33. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

34. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

35. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

36. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

37. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

38. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

39. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

40. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

41. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

42. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

43. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

44. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

45. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

46. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

47. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

48. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

49. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

50. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

51. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

52. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

53. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

54. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

55. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

56. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

57. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

58. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

59. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

60. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

61. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

62. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

63. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

64. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016
65. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

66. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

67. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

68. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

69. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

70. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

71. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

72. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

73. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

74. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

75. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

76. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

77. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

78. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

79. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

80. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

81. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

82. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

83. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

84. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

85. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

86. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

87. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

88. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

89. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

90. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

91. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

92. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

93. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

94. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

95. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

96. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016
97. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

98. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

99. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

100. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

101. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

102. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

103. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

104. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

105. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

106. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

107. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

108. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

109. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

110. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

111. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

112. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

113. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

114. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

115. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

116. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

117. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

118. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

119. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

120. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

121. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

122. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

123. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

124. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

125. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

126. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

127. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

128. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016
129. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

130. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

131. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

132. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

133. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

134. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

135. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

136. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

137. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

138. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

139. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

140. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

141. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

142. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

143. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

144. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

145. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

146. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

147. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

148. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

149. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

150. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

151. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

152. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

153. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

154. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

155. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

156. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

157. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

158. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

159. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

160. Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2016

Grill- och familjefest på Dönjegården

1. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

2. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

3. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

4. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

5. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

6. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

7. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

8. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

9. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

10. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

11. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

12. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

13. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

14. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016
15. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

16. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

17. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

18. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

19. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

20. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

21. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

22. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

23. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

24. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

25. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

26. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

27. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

28. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016
29. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

30. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

31. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

32. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

33. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

34. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

35. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

36. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

37. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

38. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

39. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

40. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

41. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

42. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016
43. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

44. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

45. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

46. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

47. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

48. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

49. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

50. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

51. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

52. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

53. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

54. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

55. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

56. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016
57. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

58. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

59. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

60. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

61. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

62. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

63. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

64. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

65. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

66. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

67. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

68. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

69. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

70. Röste.nu – Röstebilder – Grill- och familjefest på Dönjegården 2016

Se fler Röstebilder från 2016!

Midsommarfirande vid Dönjegården (25 juni)
Nypremiär för logdans i Farmorsladan (3 juni)
Nationaldagsfirande vid Dönjegården (6 juni)
Våren hälsades välkommen till Röste på sista april (30 april)
Röste Bygdegårdsförening höll årsstämma (26 februari)
Julgransplundring med skräckslagen tomte (6 januari)

Röstebilder – arkiv

2015
Det tog slut på julen även i år – julgransplundring i Dönjegården (4 januari)
Föreningsstämma med middag i Dönjegården (27 februari)
Valborg firades vid Dönjegården (30 april)
Storstädning med pizza i Dönjegården (4 maj)
Nationaldagsfirandet fick flytta in (6 juni)
Midsommarfirande vid Dönjegården (19 juni)
Ankracet tioårsjubilerade (8 augusti)
Många åt kräftor och surströmming i Dönjegården (11 september)
Badresa till Himlabadet i Sundsvall (7 november)
Grötfest i Dönjegården med Lucia i miniformat (12 december)

Till toppen av sidan

Tillbaka till Röstebilder
Till startsidan röste.nu