Röste.nu – Röste.nu-logotype 2018
Röstebilder 2023 – Ankrace i Galvån
Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2023
Foto: Pär Nordqvist, 2023. Kamera: Nikon D7000.
KANOTEN PÅ LAND. Gustav Delin drar iland kanoten. Intill står hustrun Linnea.

Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil 2017 Röste.nu – Röstebilder – Högerpil 2017 Bild 77 av 84
| Tillbaka till bilderna från ankracet och grill- och familjefesten | Tillbaka till Röstebilder | Startsidan |