Röste.nu – Röste.nu-logotype 2018
Nyheter
Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
Foto: Pär Nordqvist, 2023. Kamera: Nikon D7000.
AVVERKAD KULLE. På vänster sida av riksväg 83, strax norr om oljecisternerna, har den skogsbeklädda kullen nu avverkats för att ge plats åt en gång- och cykelväg.

Ombyggnationen av riksväg 83 påbörjad
Infart i Norrborn flyttas söderut

RÖSTE 21 augusti–1 september 2023
På måndagsmorgonen inleddes arbetet med ombyggnationen av sträckan Bollnäs–Röste längs riksväg 83. Skogsmaskiner och avverkningspersonal påbörjade fällning av träd och sly efter en 300 meter lång sträcka, från Röstekorsningen ner till Korsnäsvägens södra infart. Under resterande del av veckan har båda sidor av riksvägen förberetts för kommande insatser.


Den som åker längs nämnda sträcka ser direkt hur mycket skog som avverkats från starten den 21 augusti. På mindre än en vecka har all vegetation som bedömts vara i vägen för bygget av den nya gång- och cykelvägen röjts bort. Vid den nuvarande träbron för gångtrafikanter och cyklister har en liten skogsdunge avverkats. Men frågan många ställer sig är varför man avverkar på vänstra sidan av riksvägen norrifrån sett. Där har man inte planerat bygga cykelvägen.
   – Vi tar mark i anspråk på båda sidor om väg 83 då det kommer att anläggas viltstängsel. Viltstängslet behöver sedermera driftas och underhållas varvid träd avverkas, säger Jonas Blom, projektledare vid Trafikverket.
   Nere i Norrborn har arbetet med en ny väg vid Albert & Herbert påbörjats. Det innebär att den nuvarande utfarten flyttas ett par hundra meter söderut för att sikten norrut ska bli bättre.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
VID OLJECISTERNERNA. Även i området kring den före detta oljedepån har träd avverkats för att ge plats för viltstängsel.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
SÖDERUT MOT NORRBORN. En bred avverkad gata i skogskanten på vänster sida av 83:an.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
SÖDERUT MOT NORRBORN. En bred avverkad gata i skogskanten på höger sida av 83:an.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
VARNING FÖR AVVERKNING. Det fanns hela tiden en bil med varningsljus som varnade trafikanterna för arbetet längs vägen.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
SÖDERUT VID NORRBORN. Även på vänster sida av riksvägen har det avverkats, här strax söder om busshållplatsen i Norrborn.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
STÄNGS AV FÖR BILAR. Grusvägen som förbinder Korsnäsvägen med riksväg 83 kommer att byggas om så att fordonstrafik förbjuds och en annan lösning görs för att busshållplatserna ska nås.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
KORSNÄSVÄGENS UTFART, 21 augusti. Träd och sly finns på båda sidor om utfarten.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
KORSNÄSVÄGENS UTFART, 21 augusti. Granar och björkar står på tur att avverkas.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
KORSNÄSVÄGENS UTFART, 25 augusti. Det mesta av växtligheten i form av träd är borta sedan några dagar.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
NUVARANDE GÅNG- OCH CYKELBRO. Det har avverkats rejält på södra sidan om träbron.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
CYKLISTER – 1. Två cyklister som kan vara bland dem sista att nyttja bron.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
CYKLISTER – 2. Två cyklister som kan vara bland dem sista att nyttja bron.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
SKOGSDUNGE BORTA. Området vid Galvån och gång- och cykelbron har avverkats.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
BJÖRK FORSLAS BORT. En av björkarna vid sidan av gång- och cykelbron forslas bort av en skogsmaskin.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
BJÖRK KAPAS. Att kapa, kvista och dela en björk är ett ögonblicksverk i dag.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
AVVERKNING VID KORSNÄSVÄGEN. Uppmärkta träd fälls.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
ÅTERVINNING. De grövre träden läggs på hög för att senare transporteras bort för förädling.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
SLY FORSLAS BORT. Bortanför busshållplatsen vid Korsnäsvägen har sly slagits och fraktas här bort.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
TRÄDFÄLLNING VID ALLÉN. Området kring den smala stig som går genom skogspartiet norr om Korsnäsvägen gallras här.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
ASP FALLER. En stor asp faller med ett brak till marken. Löven yr.

Röste.nu – Nyheter – Ombyggnation av riksväg 83 Bollnäs–Röste inledd 2023
FYRVÄGSKORSNINGEN VID RÖSTE. Tidigt på måndagen den 21 augusti innan arbetet kommit igång.

Publicerad: 2023-09-01
Fler nyheter:

Röste.nu – Lingon i skogen vid Norrborns industriområde 2023
Foto: Pär Nordqvist, 2023. Kamera: Nikon D7000.

Lingon – skogens röda guld

NORRBORN/RÖSTE 25 augusti 2023
I skogen vid Norrborns industriområde finns lingon. De lyser upp i mossan och bland grenar och kvistar och kallas skogens röda guld. Intill växer även blåbär. Ett stenkast bort jobbar stora maskiner med att bygga om riksväg 83. Skog fälls och blir snabbt till massaved.

Röste.nu – Ankrace i Galvån 2023
Foto: Pär Nordqvist, 2023. Kamera: Nikon D7000.
DE FÖRSTA ANKORNA kommer fram i å-kröken. Årets ankrace är ungefär halvvägs.

Så avgjordes det 17:e ankracet i Röste

RÖSTE 5 augusti 2023
Det är lördag eftermiddag och i Röste har man samlats vid Galvån för att se det 17:e ankracet. Vädret är betydligt bättre än förra året, solen skymtar bakom molnen, men inget regn. Mittemot Strandbergs rivna lada är utsikten över ån så bra den kan bli. Snart är en person 5 000 kronor rikare.

Stå(h)lmannen slog till igen
Daniel Ståhl tog andra guldet i diskus efter dramatisk VM-final
Till startsidan röste.nu
Till Bygdens Nytt


Till toppen av sidan