Röste.nu – Röste.nu-logotype 2018
Nyheter
Röste.nu – Nyheter – Föreningsstämma i Dönjegården 2023
Foto: Pär Nordqvist, 2023 Kamera: Nikon D7000.
SEKRETETARE OCH ORDFÖRANDE. Stefan Bengtsson och Nina Norell var stämmans sekreterare och ordförande.

Flera vakanta platser i nya styrelsen
Röste Bygdegårdsförening höll årsstämma i Dönje-gården

RÖSTE 17 februari 2023
Föreningsstämma för Röste Bygdegårdsförening hölls i Dönjegården på fredagskvällen. Verksamhetsåret 2022 lades till handlingarna och en ny styrelse valdes – med fyra vakanta platser. Det blir nu styrelsen och valberedningen som måste hitta nya ledamöter så snart som möjligt.


I år blev det efterföljande thailändsk middag som det brukar. Förra året ställdes den in på grund av coronarestriktioner. Ett femtontal personer deltog vid middagen, medan det var mera glest under stämman.
   Ordförande Nina Norell hälsade välkommen och öppnade 2023 års föreningsstämma. Efter val av stämmoordförande respektive sekreterare (som blev Stefan Bengtsson i Åse Järpenges frånvaro) redogjorde Nina Norell för styrelsens sammansättning under 2022 samt verksamheten.
   Året inleddes med föreningsstämma i februari eftersom julgransplundringen ställdes in. I mars startade kontantlotteriet som fick sin upplösning under Valborgsmäsofirandet vid Dönjegården.
   I maj drog motionsbingosäsongen igång och den höll i sig fram till slutet av juni, som också bestod av nationaldagsfirande och midsommarfirande med Dönjegårdens 70-årsjubileum. Midsommar blev en het historia med svettiga deltagare. Jubiléet på midsommardagen blev uppskattat av såväl tillresta veteraner, som var med när gården byggdes på tidigt 1950-tal, som allmänheten.
   Ankrace i hällregn och grillfest med endast ett tiotal gäster i augusti. Välbesökt kräft- och surströmmingsfest i september samt kulturdag i oktober.
   I december gjorde tomtekvällen comeback och det gjorde även barnen.


Hyresintäkterna fördubblades
Under året har ekonomin återhämtat sig efter pandemitappet men ligger ändå på minussidan, mycket på grund av dyrare el, reparationer av bland annat gårdens värmeanläggning och högre tryckkostnad av Bygdens Nytt. Under 2021 kom det in 16 000 kronor i hyresintäkter, under 2022 blev det 33 000 kronor, alltså mer än en fördubbling.
   Under 2021 var gården stängd i ett halvår på grund av coronapandemin vilket fick konsekvenser.
   I revisionsberättelsen fanns inget att anmärka på, enligt rapporten från revisorerna.
   Christina Norell valdes om som ordförande på ett år av en enhällig stämma. Ekonomiansvariga Anita Bodin valdes om på två år.
   I kommittéerna kom delvis nytt blod in. I aktivitetskommittén frånsade sig Hanna Alfredsson och Emma Jonsson sina uppdrag och ersattes av suppleanterna Julia Andréasson och Linnéa Delin, förutvarande Tegnér. Inger Tällberg valdes om. Det innebär att två suppleantplatser i kommittén är lediga.
   I anläggningskommittén valdes Tomas Frisk om på två år. Han är nu ensam ordinarie ledamot i kommittén, eftersom både Lars Järpenge och Eric Alfredsson lämnade sina poster.


Solceller till Dönjegården?
Frågan om höjda medlemsavgifter togs upp på nytt. Beslut togs att från och med 2024 höja avgifterna till 300 kronor för enskild medlem och 400 kronor för familj per år. Enligt föreningsstadgarna måste ändringar av medlemsavgifterna behandlas vid två föreningsstämmor innan de kan träda i kraft.
   Under rubriken övriga frågor informerade Stefan Bengtsson mer om föreningens funderingar på solceller till Dönjegården. Frågan har utretts av honom sedan förra stämman.
   – En solcellsinstallation kostar mellan 200 000 och 250 000 kronor. Man kan få bidrag från Boverket på 50 procent under förutsättning att kommunen bidrar med 30 procent, berättade Stefan Bengtsson. Han hade också kollat med Bollnäs kommun om bidrag, men fick till svar att inga pengar finns i dagsläget.
   – Det kan bero på att vi har byggt en bandyhall, inflikade Henrik Olofsson.
   Det finns även planer på att byta fönster i gården och arbetet med att ta in offerter ska fortsätta. Tanken är att byta ut glasen och fräscha upp fönsterbågarna. Nuvarande glas har struktur, så det blir lite av ett förstoringsglas när man tittar genom dem.
   En QR-kod i Bygdens Nytt för smidig betalning av medlemsavgiften föreslogs. En QR-kod läser man av med mobiltelefonens bank-id och man slipper traditionell inloggning. Ärendet ska utredas vidare..

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83

Röste.nu – Nyheter – Föreningsstämma i Dönjegården 2023
FÖRENINGSSTÄMMA 2023. Det saknas ledamöter i två kommittéer i styrelsen, kunde stämman konstatera.

Röste.nu – Nyheter – Föreningsstämma i Dönjegården 2023
KÖ VID MATEN. Den thailändska maten är serverad. Från vänster Stefan Bengtsson, Nina Norell, Peter Frost och Alice Zetterlund.

Röste.nu – Nyheter – Föreningsstämma i Dönjegården 2023
THAILÄNDSK MIDDAG. Stämman avslutades med asiatisk mat från det thailändska köket.

Publicerad: 2023-03-05
Fler nyheter:

Röste.nu – ICA Maxi öppnade i Bollnäs 2023
Foto: Pär Nordqvist, 2023. Kamera: Nikon D7100.
BOLLNÄS NYA MATJÄTTE. Ica Maxi hade invigningsfest på onsdagen då affären öppnade upp för allmänheten.

En Maxi(mal) öppningsdag i Bollnäs
Bildextra från Ica Maxis stora premiär på onsdagen (22 februari 2023)
Röste.nu – Bandyboll 2015Röste.nu – Bandyboll 2015’’BANDY, BANDY, SPELA BANDY...’’Röste.nu – Bandyboll 2015Röste.nu – Bandyboll 2015

Följ Bollnäs GIF i elitserien hela säsongen

Säsongens skönaste nolla för Persson
Bollnäs GIF klart för semifinal mot Villa-Lidköping efter 7–0 mot Broberg i sista kvartsfinalderbyt

Publicerad 2023-02-25

Överlägset Bollnäs klart för semifinal
Till toppen av sidan

Till startsidan röste.nu
Till Bygdens Nytt