Röste Bygdegårdsförening – Bygdens Nytt-logotype 2002
– informationsbladet från Röste Bygdegårdsförening – Nr 4 2003

Röste Bygdegårdsförening – Bygdens Nytt nr 4 2003 – Föreningen står inför ett vägskäl
Foto: Pär Nordqvist, 2003. Kamera: Chinon CG-5 (analog).
FÅ KOM. Färre än 20 personer kom till det allmänna mötet i Dönjegården. Från vänster Marianne Säfsten, Karin Bergqvist, Benny Granath, Anna Dahl, Ola Johansson, Annika Dahl, Bengt Tegnér, Stefan Sonefors och Henrik Lang.

Föreningen står inför ett vägskäl
Få besökare på framtidsmöte i Dönjegården

Av Pär Nordqvist, 070-365 74 83
Hur ska Röste Bygdegårdsförening se ut i framtiden? En het fråga som diskuterades när föreningen höll allmänt möte i Dönjegården på onsdagskvällen (17 september2003).

Trots att det annonserats om mötet i Bygdens Nytt och på byns anslagstavlor kom inte fler än 16 personer till mötet. Större delen av dessa utgjordes av tidigare och nuvarande styrelseledamöter. Det kom bara ett par personer som inte har haft eller har någon anknytning till styrelsen. Det är svårt att säga om det är ett tecken på bristande intresse från byborna eller om det beror på att annonseringen inte skötts på bästa sätt.
   Ordföranden Lennart Persson öppnade mötet. Han började med att beskriva hur Röste Bygdegårdsförening arbetar idag, vilka uppgifter den har och hur ekonomin ser ut i stora drag. Den största utgiftsposten utgörs av olja och el till uppvärmning av Dönjegården. På inkomstsidan är försäljningen av Bingolotter den största inkomstkällan, följt av medlems- och uthyrningsavgifter. Den centrala frågan på mötet var hur föreningen ska organiseras i framtiden. Antalet ledamöter i de olika kommittéerna behöver utökas, liksom antalet frivilliga som kan rycka in och hjälpa till med praktiska arbeten vid främst Dönjegården.
   – Att underhålla bygdegården tar allt mer tid i anspråk. Det är inte alltid lätt att hitta folk som kan och vill utföra underhållsarbeten, konstaterade Lennart Persson.
   Vid mötet gick en lista runt på vilken man kunde anteckna sig som frivillig arbetskraft beroende på vilket område man kände att man kan göra en insats. Snöröjning, gräsklippning, medlemsfester, snickeri och måning är de områden som har högsta prioritet, men även en eventuell satsning på fler barn- och ungdomsaktiviteter, som till exempel hästhoppning, är i behov av arbetskraft.
   I dag består föreningens styrelse av åtta ledamöter. De är indelade i olika kommittéer, som har ansvar för aktiviteter, underhåll av bygdegården och en valberedning som utser styrelsen vid årsmötet. Men i kommittéerna sitter alldeles för få ledamöter, vars arbetsbelastning blir för hög ibland.


Gräsrotsnivå
Lennart Persson poängterade att styrelsen inte ska behöva sitta flera timmar vid styrelsemötena och jobba med varje fråga på gräsrotsnivå. Jobben måste delegeras ut till ansvariga i kommittéerna, när de väl fått utökat antal ledamöter. Sedan ifrågasatte han vilken sorts verksamhet föreningen ska bedriva. Ska den fortsätta som hittills med att anordna bland annat logdans, surströmmingsskiva, tomtekväll, badresa och äldreträff eller inrikta sig även på andra saker? Föreningens huvudverksamhet enligt stadgarna är att hyra ut Dönjegården till alla och bidra till bygdens kulturella utveckling. Den ska vidare samarbeta med olika organisationer och vara medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. Och som det ser ut i dag uppfyller föreningen sina åtaganden. Det gäller bara att få klart för sig hur föreningens arbete ska se ut de kommande åren. Vad vill rösteborna själva med föreningen och bygdegården? Eftersom så få kom till mötet är det svårt att få svar på frågorna.
   Lennart Persson berättade att han har tagit intryck av hur bygdeföre-ningar i andra byar arbetar. Han konstaterade att det finns mycket att lära av andra. Som exempel nämnde han Ludvika i Dalarna. Där har man varje år en vecka som tillägnas ortens store son, Dan Andersson, med allehanda aktiviteter och upptåg. Röste har ju en egen son
   Gösta ’’Snoddas’’ Nordgren. Lennart Persson ansåg det vara märkligt att det inte finns ett Snoddas-museum eller andra fotspår efter honom i byn.
   Mötet beslutade att skicka ut efterlysningen av arbetskraft till byns invånare.

Fotnot: Om du vill ställa upp som frivillig arbetskraft i någon i artikeln nämnda områden kan du skicka ett mejl till Lennart Persson där du talar om vad du är intresserad av och vad du heter. Det går även bra att lägga svaret i någon av förslagslådorna (de finns vid f d pizzerian, vid Dönjegården och vid infarten till brukshundklubben i Norrborn) eller posta svaret på adress Röste Bygdegårdsförening c/o Lennart Persson, Norrborn 2076, 821 94 Bollnäs. Vi behöver svaret senast den 17 november.
Granbergselever besökte spruthuset
Ordföranden har ordet: En burk med anor
Få älgar hittills i årets älgjakt
Berit nöjd med höstmarknaden
Kommande aktiviteter – november 2003–januari 2004

Läs fler Bygdens Nytt:
Bygdens Nytt nr 1 2003
Bygdens Nytt nr 2 2003
Bygdens Nytt nr 3 2003

Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida