Röste.nu – Bygdens Nytt-logotype 2018
Nummer 3 – augusti 2023

Nyheter
Röste.nu – Nyheter – Delade meningar om vägprojekt på öppet hus
Foto: Pär Nordqvist, 2023. Kamera: Nikon D7000.
ÖPPET HUS OM VÄGPROJEKT. Rösteborna Mikael Bjelkesten, Alf Bjärne och Annette Bjärne tittar på kartor över hur riksväg 83 ska byggas om.

RÖSTE 14 augusti 2023
På måndagen hölls ett öppet hus i Dönjegården med anledning av de stundande åtgärderna på riksväg 83 sträckan Bollnäs–Röste. Representanter från Trafikverket, Bollnäs kommun, projektören Sweco och entreprenören NCC fanns på plats för att svara på allmänhetens frågor.


Alla vägåtgärder längs sträckan Bollnäs–Röste är redan beslutade så allmänheten kunde inte påverka vad som redan vunnit laga kraft, men öppet hus syftade till att ge information om vad som ska hända från och med augusti 2023 och som senast fram till hösten 2024. Den del av vägprojektet som väckte mest frågor och lite frustration var bygget av en ny gång- och cykelväg från Röste till Norrborn.
   Enligt de ritningar som presenterades ska en belyst gång- och cykelväg anläggas på vänster sida av riksvägen norrifrån sett. Den ska gå bakom Lindbergs gårdarna (de fyra husen mellan riksväg och järnväg) och fram till den smala träbro som finns över Galvån i dag. Bron, som är ungefär 30 år gammal, ska bytas ut. Sedan ska cykelvägen dras ett par hundra meter söderut, för att där via en gångpassage fortsätta på andra sidan 83:an. Det innebär att cyklister och gående måste korsa den hårt trafikerade riksvägen två gånger innan de har fri lejd ner till Norrborn, där det redan finns en cykelväg som slutar vid Bollnäs Norr. Nya cykelvägen ska ansluta till den befintliga.


Ifrågasatte säkerheten
Flera närvarande ifrågsatte om den här lösningen verkligen är säker när många kör i olagligt höga hastigheter på sträckan redan nu. Henrik Olofsson tyckte inte det. Han vädjade till projektledarna att ändra vägplanen så att cykelvägen dras på höger sida om 83:an och att man antingen bygger nya brofästen eller använder gamla befintliga längre ner längs ån för en ny bro.
   – Var finns logiken i att man måste korsa riksvägen två gånger när man kan slippa korsa den alls? Jag tänker framförallt på våra barn som brukar cykla till skolan när vädret tillåter, menade Henrik Olofsson.
   Infrastrukturstrateg Tony Stark vid Bollnäs kommun förstod resonemanget men ville se till helheten av projektet.
   – Vägsträckan blir betydligt bättre efter de här åtgärderna än vad den är nu, men jag kan förstå att det kan kännas osäkert med två gångpassager. Det hade varit bättre att bygga en ny bro över ån på 83:an med avsatt utrymme för gång- och cykelväg, men det finns inte pengar för det i budgeten, sade Tony Stark.
   Bortsett från cykelvägen ska ett bullerplank byggas vid de fyra gårdarna. Farhågor om försämrad sikt söderut framfördes av de boende. Sikten förbättrades avsevärt när de stora granarna fälldes i våras, men hur blir det nu? Bortsett från sikten fanns även frågetecken kring ljudmiljön:
   – Jag har funderat på om ljudet från järnvägen kommer att studsa tillbaka från bullerplanket och ge mer ljudstörningar för oss som bor mellan riksväg och järnväg. Det är i så fall inte alls bra, menade Per Röstberg som bor i ett av de berörda husen.
   Viltstängsel ska uppföras och vägbanan ska totalrenoveras längs större delen av sträckan. Grusvägen som ansluter till riksväg 83 mittemot oljecisternerna stängs för fordonstrafik och ersätts med en smalare passage för att busshållplatsen ska nås.
   Projektet har en budget på 60 miljoner kronor.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida