– informationsbladet från Röste Bygdegårdsförening – Nr 2 2005


Foto: Pär Nordqvist, 2005. Kamera: Nikon Coolpix 3100.
NY ORDFÖRANDE. Nina Norell valdes till ny ordförande vid krismötet i Dönjegården. Föreningen hade då stått utan ordförande sedan årsmötet i mars. Lennart Persson satt visserligen kvar tills en ny kunde utses.

Ny ordförande och styrelse klar – föreningen räddad

Av Pär Nordqvist, 070–365 74 83
Nu är Röste Bygdegårdsförening räddad. Vid krismötet i Dönjegården den 12 maj valdes en ny styrelse och till slut hittade man en ordförande, som heter Nina Norell. Därmed är krisen för föreningen över.

Framtiden för Röste Bygdegårdsförening har varit osäker sedan årsmötet i mars då man inte lyckades att väja en ny styrelse. Posterna ordförande och kassör stod tomma. Föreningens aktiviteter ställdes in i väntan på det utlysta krismötet, som ägde rum i Dönjegården den 12 maj. Vid mmötet närvarade ett 30-tal Röstebor och medlemmar i föreningen. Ordföranden Lennart Persson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Punkt sex på dagordningen var kvällens viktigaste – val av styrelseordförande. Efter att några föreslagna personer tackat nej stod valet mellan Ingvar Hyllsjö från Växsjö och Nina Norell från Röste. När mötet röstat genom handuppräckning stod det klart att Nina Norell valts till ny ordförande med stor majoritet – 16 röster mot 6. Ny sekreterare blev Åse Järpenge.
   Efter en kort debatt om det är lämpligt att frångå föreningens stadgar genom att välja in fler ordinarie ledamöter i aktivitetskommittén, beslutade mötet att välja in fyra ledamöter och lika många suppleanter för att försäkra sig om att arbetet ska flyta på bättre framöver. Det är dubbelt så många som tidigare. Ordinarie ledamöter blev Birgitta och Ingvar Hyllsjö, Lisa Fürst och Henrik Lang. Till kassör valdes Lars Åsberg. Han ersatte Berit Olsson.


Kontroversiellt förslag
I anläggningskommittén kom det in flera nya ledamöter. Anders Engstrand och Björn Leijnegard valdes in som ordinarie. Tomas Frisk var den ende från den gamla styrelsen som sitter kvar.
   Nils Andersson från Norrborn, tidigare ordförande, kom med ett kontroversiellt förslag när medlemsavgifterna diskuterades. Han ansåg att avgiften för enskilda medlemmar bör höjas från 100 kronor till 500 kronor för att föreningen ska klara ekonomin på sikt. Nils Andersson hade gjort beräkningar som visade att även om hälften av medlemmarna skulle lämna föreningen som en följd av detta skulle ändå en betydande summa komma in genom avgiftshöjningen. Men hans förslag vann inget gehör.
   – Det är viktigare att föeningen har många aktiva medlemmar än att för ekonomins skull höja avgiften så mycket, ansåg en av mötets deltagare. Andra ansåg dock att medlemsavgifterna bör höjas, men med en mindre summa. Mötet enades om att höja avgiften för enskild medlem från 100 kronor till 150 kronor och för familj från 225 kronor till 250 kronor.
   Närmaste evenemang blir den 10 juni då föreningen tillsammans med Bollnäs Dragspelsklubb bjuder in till dragspelskväll i Dönjeården. Kvällen blir det officiella öppnandet av årets Musik vid Ljusnan-vecka.MÖTESDELTAGARE. Marianne Säfsten, Karin Bergqvist och Anneli Åberg deltog vid krismötet.


NY SEKRETERARE. Åse Järpenge, (mitten), valdes till ny sekreterare i föreningen.
Nya ordföranden har ordet
Skolhus i förvandling, Valborgsfirande och familjedag
Mycket på gång i Röste. Kolla här!
Spela Bingolotto
Vad ska hända i Dönjegården?

Läs fler Bygdens Nytt:
Bygdens Nytt nr 1 2005
Arkiv
2004
Bygdens Nytt nr 1 2004
Bygdens Nytt nr 2 2004
Bygdens Nytt nr 3 2004
Bygdens Nytt nr 4 2004
Bygdens Nytt nr 5 2004

Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida