Röste.nu – Bygdens Nytt-logotype 2018
Nummer 1 – januari 2024

Nyheter
Röste.nu – Bygdens Nytt nr 1 2024 – Nyheter – Avstängt i Norrborn under trumbyte
Foto: Pär Nordqvist, 2023. Kamera: Nikon D7000.
AVSTÄNGD RIKSVÄG. I höjd med Albert & Herbert ska en vägtrumma bytas de kommande veckorna och därför leds trafiken om via den nya infarten till Norrborn.

Avstängt i Norrborn under trumbyte

RÖSTE 21 januari 2024
Ombyggnationen av riksväg 83 mellan Bollnäs och Röste fortsätter. Strax före jul öppnades vägen upp när trafikljusen togs bort, men nu är de på plats igen i samband med att vägen har stängts av i höjd med Albert & Herbert för ett trumbyte.


Det var på fredagen (19 januari 2024) som riksvägen stängdes av. All trafik i båda riktningar leddes om via den nya in- och utfarten till och från Norrborns industriområde som stod klar i november förra året. Nu ska det avstängda området först tinas upp och sedan jordschaktas för att komma åt en uttjänt plåttrumma som ska rivas och bytas ut mot en större betongtrumma. Den nya trumman blir längre än den nuvarande eftersom den även ska sträcka sig under gång- och cykelvägen som kommer att dras jämsides med riksvägen.
   I ett pressmeddelande skriver Trafikverket att vägsträckan kommer att vara avstängd fram till 14 februari med reservation för tidigare eller senare öppning beroende på hur arbetet kommer att förlöpa under de kommande veckorna.
   Trafikanter uppmanas följa vägvisningsskyltar, köra försiktigt och visa hänsyn.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83

Röste.nu – Bygdens Nytt nr 1 2024 – Nyheter – Avstängt i Norrborn under trumbyte
TRAFIKEN LEDS OM. Ska man till Albert & Herbert, industriområdet eller fortsätta norrut eller söderut får man åka här framöver.

Röste.nu – Bygdens Nytt nr 1 2024 – Nyheter – Avstängt i Norrborn under trumbyte
ANSLUTER TILL TEGELBRUKSVÄGEN. Den nya vägen ansluter till Tegelbruksvägen i höjd med Albert & Herbert.
Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida