Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
BILDUTSTÄLLNING. Många ville se hur det såg ut runt kraftverket för 60 år sedan. I mitten Åke Lindberg, Lars Nygårds, Sigge och Berit Blomberg.

| | Bild 9 av 104 | Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och familjefesten | Till Röstebilder | Startsidan