Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
X-TÅGET PASSERAR RÖSTE. Det svischar förbi med hög fart.

| | Bild 104 av 104 | Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och familjefesten | Till Röstebilder | Startsidan