Röste.nu – Distriktsstämma för Gävleborg 2017

Nyheter

Foto: Pär Nordqivst
DISTRIKTSSTÄMMA 2017. Förhandlingar pågår i bygdegården i Norrala utanför Söderhamn.

Decimerad styrelse i Gävleborgsdistriktet
Svårigheter att rekrytera folk bygderörelsens största problem

NORRALA/RÖSTE 1 april 2017
Det blir färre antal ledamöter och en ny ordförande i styrelsen för Gävleborgsdistriktet inom Bygdegårdarnas Riksförbund. Det slogs fast vid den årliga distriktsstämman, denna gång belägen i Norrala bygdegård utanför Söderhamn. Framöver kommer styrelsen att bestå av ordförande och tre ledamöter, tidigare var det fem. 36 ombud från Hälsingland och Gästrikland fanns på plats.


Det är hårda tider för landets ideella föreningar. Det märks även på distriktsnivå. När valberedningen för distriktsstyrelsen i Gävleborg skulle tillsätta nya ledamöter, då flera valde att lämna sina uppdrag, var det förenat med så stora svårigheter att värva folk att antalet ledamöter i styrelsen fick minskas från fem till tre. Ordförande Harry Tunong, som suttit på posten sedan 2009, avgick. En ny ordförande skulle utses, och valberedningen hade bara ett namn att presentera: Ingemar Sandehult från Enånger. Han var dock inte på plats utan var på semester på varmare breddgrader. Valberedningen hade också Sandehults hustru Marie Sandehult på sin lista över ledamöter. Hon var tilltänkt som ledamot i styrelsen. När stämman fick veta att två personer med så nära familjeband skulle väljas in kom protester från ett par ombud. Det ansågs vara för riskabelt att välja in två makar med tanke på risken för jäv i olika situationer. Särskilt ett av ombuden, Bengt Larsson från Ljusdal var mycket kritisk till valberedningens förslag och ansåg att det över huvud taget inte kunde röstas igenom. Han ifrågasatte också både valberedningens och styrelsens kompetens, och lade fram ett eget förslag. När ordförandeposten skulle tillsättas begärdes votering, vilken blev en sluten omröstning om de två alternativen. Valberedningens förslag röstades igenom med sifforna 31 för och 5 emot. Således blev Sandehult vald till ny ordförande och hans hustru kommer också att sitta i styrelsen. Bengt Larsson reserverade sig mot beslutet. Det blev också ett tillägg i stämmans beslut, att framöver undvika att välja in två makar i styrelsen, och absolut inte om den ene kandiderar till ordförande och den andre till kassör.

Plus och minus för riksstämman
Ordförande för stämman var Bardosz Stroinski och sekreterare My Fransson, båda tillhörande den nya unga generation som förhoppningsvis tar över bygdegårdsrörelsen så småningom.
   Carolina Svensson från Bygdegårdsförsäkringen, det försäkringsbolag som bygdegårdsrörelsen anlitar fanns på plats och informerade om vilka regler som gäller för föreningarna. Bland annat framkom att deltagarna på ett evenemang är försäkrade via föreningarnas eget försäkringsbolag och kan alltså få skadestånd vid olycka. Carolina Svensson berättade också om fall där en bygdegårdsförening inte fått ut något på försäkringen, det gällde antändande av majbrasa på ett alltför nära avstånd till bygdegården. Vinden låg på åt fel håll och huset fattade eld.
   Förra året arrangerades riksstämman i Hudiksvall och svallvågorna av det har både varit kalla och varma. Rent ekonomiskt gick evenemanget inte ihop för Gävleborgsdistriktet då en av sponsorerna backade ur. Men rent arrangörsmässigt innebar stämman en framgång. Ordförande Harry Tunong gjorde entré på motorcykel under allmänt jubel. Gävleborgs-distriktet fick generellt goda vitsord för evenemanget första helgen i juni.
   – Det stämmer. Vi fick mycket positiv feedback för vårt arrangemang. På det hela taget var 2016 ett händelserikt år, sammanfattar Harry Tunong.
   I år går riksstämman av stapeln i Trollhättan 2–4 juni. Distriktsstyrelsen kommer att utse representanter för Gävleborg, tidigare utsågs de av stämman.


Inga gratis hemsidor längre
Under 2017 kommer Gävleborgsdistriktet att fortsätta arbetet med att skapa drägligare levnadsförhållanden på landsbygden, och speciellt för bygdegårdarna. Riksförbundet och distrikten finns på nätet, så klart. Fram till nu har det varit gratis för bygdegårdsföreningarna att upprätta en hemsida under riksförbundets vingar, men den förmånen finns inte kvar. Men avgiftsfri utbildning i hemsidesproduktion finns fortfarande.
   Under 2016 genomfördes två nätverksträffar inom distriktet, båda i Hälsingland. En träff var också inplanerad i Gästrikland, men fick ställas in på grund av för få anmälda. Ambitionen är att följa upp med några sammankomster även i år.
   – Distriktsstyrelsens ambition är att alla bygdegårdsföreningar i Gävleborg ska ha upprättat kontakter med respektive kommun och det jobbar vid med genom att bjuda in till nätverksträffar, dit även kommunala tjänstemän och politiker bjuds in ibland, säger före detta ordföranden Harry Tunong.
   I slutet av stämman avtackades Harry Tunong, Elisabeth Berg Nordin och Annika Jonsson för lång och trogen tjänst inom distriktet.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


MYCKET FÖRENINGSFOLK. Det var god uppslutning på distriktsstämman. 36
ombud från hela länet medverkade.FÖRHANDLINGAR PÅGÅR. Annika Jonsson, Helena Jonsson och Hasse Nyberg lyssnar och antecknar.


INTRESSE FÖR RÖSTEALMANACKA. Almanackan från Röste Bygdegårdsförening
blev ett av dem mest uppmärksammade trycksakerna på det bord där föreningar fick presentera sin profil.TIDNING SOM FÖRSVANN. Även Röstetidningen Bygdens Nytt fanns att beskåda.
Just det här exemplaret stod inte att finna när stämman var slut.ORDFÖRANDEVAL SOM IFRÅGASATTES. Valberedningen och stämmans ledande
ombud stötte på patrull när ny ordförande skulle väljas. Här diskuterar man hur
man ska lösa frågan.ERFARNA LEDAMÖTER. Hasse Nyberg, Ingrid Tunong med maken Harry och Elisabeth Berg Nordin har alla mångårig erfarenhet av styrelsearbete.


UNGA VISIONER. På stämman fanns inte så många unga, men förbundet Vi unga har visioner för hur ett samhälle ska se ut.


UNGA FÖRENINGSMÄNNISKOR. Distriktsstämman leddes av My Fransson, sekreterare och Bartosz Stroinski, ordförande.


SISTA STÄMMAN SOM ORDFÖRANDE. Det här var sista distriktsstämman för Harry Tunong som ordförande. Här ses han tillsammans med Helena Jonsson, Hasse Nyberg, Ingrid Tunong och Elisabeth Berg Nordin.


FÖRENINGAR PRESENTERADE SIG. Många föreningar hade material med sig för
att visa sin verksamhet, däribland Röste Bygdegårdsförening, som bland annat visade Bygdens Nytt.RÖSTSAMMANSTÄLLNING EFTER VOTERING. Helena Jonsson och Hasse Nyberg har just fått in voteringslapparna.


LUNCHPAUS. Distriktet bjöd på lunch mellan stämmans två sektioner. Här har Bo Beijergård, Anna-Lisa Jonsson och Knut Jonsson och Anna-Lisa Persson inlett lunchen.


LJUS OCH HÄRLIG MATSAL i Norrala bygdegård.


FÖRSÄKRINGSINFORMATION. Carolina Svensson från Bygdegårdsförsäkringen informerade om regler kring försäkringar av bygdegårdar och dess verksamhet.


AVGÅENDE ORDFÖRANDE AVTACKADES. Harry Tunong lämnar uppdraget som ordförande i bygdegg;rdsdistriktet. Hasse Nyberg står redo med blommor.
GLÄDJE TROTS AVSLUTAT JOBB. Det var en glad Harry Tunong som lämnade ordförandeposten. Nu väntar andra uppdrag framöver.


TRIO SOM LÄMNADE. Elisabeth Berg Nordin, Galvens bygdegård i Arbrå, Harry Tunong, Mo bygdegård i Söderhamn och Annika Jonsson, Mobygården i Ockelbo lämnade alla sina uppdrag i Gävleborgs bygdegårdsdistrikt.


HÄR HÖLLS DISTRIKSSTÄMMAN. Norrala bygdegård.


NORRALA KYRKA 1 APRIL 2017. Kyrkan ligger mittemot bygdegården.


NORRALASLÄTTEN. Åkrar och bebyggelse i Norrala.
Fler nyheter:

Sargspekulant ångrade sig

RÖSTE 18 maj 2017
Den Rengsjöförening som var spekulant på sargen kring isbanan vid Dönjegården har dragit sig ur affären. Det beskedet gavs vid Röste Bygdegårdsförenings styrelsemöte på tisdagskvällen. Rengsjöföreningen hade ett möte i mitten av april och kom fram till att man ska ansöka om kommunalt bidrag för att bygga en ny sarg i stället för att köpa en begagnad. Men beslutet om försäljning kvarstår. Nu ska en annons läggas ut på försäljningssidan Blocket inom kort.


Foto: Pär Nordqvist, 2017. Kamera: Nikon D7000.
NY OCH BLÄNKANDE. Dönjegårdens kök har utrustats med en ny spis av modernt snitt. Inga gjutjärnsplattor längre utan glaskeramikhäll och stor varmluftsugn.

Ny spis ett lyft för Dönjegårdens kök

RÖSTE 16 maj 2017
Den 25 år gamla Cylinda-spisen, som dessutom utsatts för skadegörelse för några år sedan, är nu historia. Nu finns en sprillans ny Elektro Helios-spis i köket i Dönjegården. Den installerades i slutet av förra veckan. Borta är de gamla gjutjärnsplattorna och en ny svartblänkande glaskeramikhäll bjuder in till matlagning på ett helt annat sätt.
   – Den här är både snabbare att bli varm, har varmluftsugn och strömsnålare. Bara fördelar alltså, säger Stefan Bengtsson i anläggningskommittén, som ansvarat för inköpet av spisen. På tisdagskvällen fick bygdegårdsföreningens styrelse se nymodigheten vid styrelsemötet.

GAMMAL SPIS SOM GJORT SITT. Här är spisen som monterades in i gården vid restaureringen 1991-92. Den var alltså 25 år vid det här laget och hade tjänat ut.

Foto: Pär Nordqvist, 2017. Kamera: Nikon D7100.

Ett bo är ett mås-te...

RÖSTE 16 maj 2017
Sedan några år har måsarna byggt bo på taket till tidningshuset, men i år har de uppfört ett extraboende på ladugårdstaket. Ibland känns det som om man skulle befinna sig vid kusten när de skränar som mest. Men mås-te man, så mås-te man...

Foto: Anders Eriksson, 2017. Kamera: Mobilkamera.
FÅR TUNGT POLITISKT UPPDRAG. Henrik Olofsson valdes in som regionråd för SVP Gävleborg redan i mitten av mars vid partiets kongress i Tönnebro värdshus. Posten tillträder han i början av sommaren.

Tillträder hög politisk post till sommaren

Röstebon Henrik Olofsson tar över som regionråd för SVP Gävleborg
RÖSTE/GÄVLE 9 maj 2017
Stig Zettlin lämnar uppdraget som regionråd för Sjukvårdspartiet Gävleborg. Hans efterträdare blir 44-årige Henrik Olofsson, bosatt i Röste strax utanför Bollnäs. Henrik Olofsson har varit politiskt aktiv inom landstinget och numera Region Gävleborg sedan SVP kom in i fullmäktige efter valet 2002. Den 1 juni tillträder han formellt den nya posten. Mer pengar till vården, bland annat till löner och förbättrade arbetsvillkor för personalen, är hans hjärtefrågor.


Foto: Pär Nordqvist, 2017. Kamera: Nikon D7000.
ÅRETS MAJKASE I RÖSTE. Eld och lågor blev barnen för att de fick smälla vid elden.

Välbesökt Valborg vid Dönjegården

RÖSTE 30 april 2017
Det blev en solig men sval Valborgskväll vid Dönjegården. Majkasen värmde dock dem som uppehöll sig i närheten. Och det var det många barn som gjorde för att leka med smällare och raketer. Omkring 60 personer deltog i firandet.

Till toppen av sidan