Tisdag 27 februari 2007. Vecka 9. Dagens namn: Lage
Nya ledamöter valdes in
Årsmötet diskuterade även senaste inbrottet


Foto: Pär Nordqvist
ORDFÖRANDEBORD. Vid ordförandebordet satt Åse Järpenge, Hans Lindberg, Nina Norell och Monica Wallgren.


DELTAGARE. Från vänster Lars Åsberg, Sofia Wårdh, Lisa Fürst, Henrik Lang, Tomas Frisk och Berit Olsson. Alla koncentrerade på dagordningen.


VALDES IN. Jessica Nilsson, t v, valdes in som ordinarie ledamot i aktivitetskommittén. Bredvid henne Bengt Tegnér och Ulrika Sollander.


HELA MÖTET. 23 personer deltog.


SEMLOR. Det var vad som väntade efter avslutade förhandlingar.

Av Pär Nordqvist, 0278–201 46
Två ledamöter lämnade sina styrelseuppdrag och två nya kom in. Det var de största förändringarna i styrelsen för Röste Bygdegårdsförening som klubbades vid årsmötet på Dönjegården på onsdagskvällen. Det senaste inbrottet diskuterades också.
I år slöt 23 personer upp till årsmötet. Föreningens nya giv att bjuda på semlor och lotta ut medlemskap och Röstealmanackor drog så gott som inga åhörare bortsett från dem som var kallade till mötet och hade något med den nya styrelsen att göra.
   Mötet inleddes med att Hans Lindberg fick förtroendet att vara dess ordförande. Det är god sed att överlåta ordförandeskapet till någon annan än sittande ordförande under årsmötena. Sedan utsågs mötets sekreterare och justeringsmän. Därefter läste Lars Åsberg, ledamot i anläggningskommittén, upp föregående års verksamhetsberättelse. Under 2006 har det hänt mycket i Röste. Förutom års- och medlemsmöten har föreningen arrangerat familjedag, valborgsfirande, gökotta, musik- och sångkväll, midsommarfirande, Röstedygnet med öppet spruthus och ankrace i samarbete med byalaget, gå-lunka-löp-tävling och surströmmingsfest. Mot slutet av året blev det kulturdag på Dönjegården, badresa till Sandviken, äldredag och tomtekväll. Under året har det också startats en barngymnastikgrupp som haft verksamhet på Dönjegården liksom en grupp som målat porslin. En handikappramp har byggts på gårdens framsida och en helt ny värmeanläggning i form av bergvärmepump har installerats. En almanacka med bilder från byn har också tagits fram. Föreningen drabbades under året av två inbrott varvid en förstärkare med högtalare och en åkgräsklippare stals.

Stora investeringar
Föreningen har god ekonomi, särskilt med tanke på att stora investeringar gjordes 2006. Kassören Monica Wallgren berättade att föreningen gick med drygt 6 000 kronor i vinst förra året. Bergvärmen kostade nästan 140 000 kronor men kostnaden täcktes av 80 procent i bidrag. Medlemsavgifter och försäljning av bingolotter har inbringat ungefär lika mycket som förra året – cirka 25 000 kronor från medlemsavgifter och 27 000 från bingolottoförsäljningen. Föreningens räkenskaper är i gott skick och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Även i fortsättningen kommer ledamöterna att jobba ideellt. Några arvoden kommer inte att betalas ut under året. När det blev dags för val av ordförande valdes Nina Norell enhälligt om, liksom kassören Monica Wallgren. Sekreteraren Åse Järpenge hade ett år kvar på sitt förordnande. Men i aktivitetskommittén hände det saker. Den ordinarie ledamoten Henrik Lang lämnade sin post och i stället valdes suppleanten Jessica Nilsson in. Ny bland suppleanterna är Kristina Lundman.
   I anläggningskommittén avgick Tomas Frisk. Fredrik Lundman tog hans plats. Anders Engstrand valdes om medan Lars Åsberg hade ett år kvar på sitt förordnande.
   Revisorerna valdes om. Som ny revisorssuppleant valdes Nils Pettersson in. I valberedningen valdes Stefan Sonefors och Lars Järpenge om. Även i år kommer medlemsavgifterna att vara 150 kronor för enskild medlem och 250 kronor för familj.

Larmfrågan utreds
Under rubriken vid stämman väckta frågor uttryckte Henrik Olofsson oro för säkerheten på Dönjegården efter inbrottet nyligen. Han frågade om det ska installeras larm i gården. Ordföranden Nina Norell svarade att det är under utredning och att olika kostnadsförslag ska ses över. Frågan är hur mycket det får kosta och hur avancerat larmet ska vara. För något fler inbrott får inte ske.
   Årsmötet avslutades med att alla mötesdeltagare bjöds på hembakta semlor. Ett medlemskap i föreningen lottades ut och det vanns av Tomas Frisk. Monica Wallgren och Sofia Wårdh vann varsin Röstealmanacka.
   På aktivitetssidan står familjedagen den 4 mars på tur. Den 8 mars ska den nya styrelsen träffas för ett första möte.
Övriga nyheter:
Tjuvar slog till för tredje gången
Här är det vinter
Så når du Röste Bygdegårdsförening:
Postadress:
Röste Bygdegårdsförening c/o Nina Norell
Röste Träskrinnsbacken 1545
821 94 Bollnäs
Telefon: 0278–203 54 (Nina Norell).
E-post: rostebygdegardsforening@passagen.se

Dönjegården: 0278–200 90.
Hyra Dönjegården? Kontakta Eva Zetterlund, tfn 0278–200 78.

Webbansvarig: Pär Nordqvist

Antal besökare sedan 20 juni 2005.