Röstebilder
Så fick Rösteborna sin nya bro

Våren 2001 fick Röste en ny bro över Rösteån. Den gamla föll ihop under högvattnet i juli året innan. Brofästet höll inte för det enorma trycket. En del av brodäcket släppte från fästet och föll i vattnet. En månad efter raset lyfte man upp den tunga brobiten och tidigt i våras började arbetet med den nya bron.
Den 7 maj var det så dags. Den enorma lyftkranen återvände för att lägga det nygjutna 27 ton tunga brodäcket på plats. Det blev en intressant och historisk förmiddag för Rösteborna. Några veckor senare var bron färdig att trafikeras.

Här kan ni se ett urval av bilder från brobygget i Röste. Bilderna nedan är klickbara.


Startsidan