Röste.nu – Bygdens Nytts söker sponsorer


Bygdens Nytt söker sponsorer

Foto: Pär Nordqvist, 2016. Kamera: Nikon Coolpix S6600.
EFTERLYSER ANNONSÖRER OCH SPONSORER. Nina Norell, ordförande för Röste Bygdegårdsförening, och Henrik Olofsson, ledamot i anläggningskommittén och annonsförsäljningsansvarig, uppmanar bybor och företag att annonsera i Bygdens Nytt, antingen tillfälligt eller som sponsor en längre period.

Privatpersoner och företagare – bekänn färg för oss...

Snabba fakta om Bygdens Nytt, tidning i Röste:

• Utkommer fem gånger per år i alla brevlådor i Röste och omkringliggande byar.
• Skickas via snigelpost till medlemmar i Röste Bygdegårdsförening utanför byn.
• Upplagan är 320 exemplar.


RÖSTE 22 april 2017
I Röste finns en kvartalstidning, Bygdens Nytt, som ges ut av Röste Bygdegårdsförening. Redaktionen består av endast en person som fotar, intervjuar, skriver, lägger ut på nyhetssidan röste.nu och ansvarar för framtagning av pappersbilder och arkivering av dessa. Nu vill föreningen trycka tidningen i färg och har redan börjat, men pengar saknas för fortsatt färgsatsning. Sponsorer eller annonsörer sökes!

Att skapa en tidning kräver att en journalistisk ådra och ett stort intresse, och det är inte många byar som har en så reportagestark tidning som vi har. Många kanske funderar över varför de tas så många bilder, men en tidning kräver alltid ett stort urval av bilder, hellre några för mycket än tvärtom. 2016 års första tidning, som kom ut i februari, gick helt i färg med undantag för några loggor samt annonserna på sista sidan. Det var då minst 15 år sedan det var färg i tidningen senast. Från 2002 och framåt har den uteslutande tryckts i svartvitt. Det har varit billigt, men i längden lite av en black om foten för produkten. Färgtryck har diskuterats inom föreningen i flera år men det har hela tiden stupat på ekonomin. Vid årsskiftet 2015–2016 ändrades prisbilden hos Bollnäs kommuns centraltryckeri på Heden och då såg vi en möjlighet att övergå till färgtryck.


Färgtryck i tidningen
Att få se tidningen i färg ger ett helt annat intryck av verksamheten inom föreningen och är samtidigt ett enormt lyft för produkten. Man kan sedan fem år ta del av tidningen digitalt på www.röste.nu i färg, men att ta fram den på papper kostar fortfarande mycket mer i färg än svartvitt. En 16-sidig tidning i färg kostar lite drygt 2 000 kronor, men bara omkring 800 kronor i svartvitt.

Vi uppmanar/erbjuder er företagare i bygden att bli tillfällig eller återkommande annonsör i vår tidning för att sponsra färgtrycket. Föreningen anser att mer än en fördubbling av produktionskostnaden blir för tungrott rent ekonomiskt med tanke på att tidningen i dagsläget inte åtnjuter annonsörer förutom vår egen marknadsföring av evenemangen. Trots att vi fram till våren 2016 tryckt i svartvitt har medieverksamheten totalt sett, där tidning, fotoverksamhet och nyhetssida ingår, brottats med förlust varje år. Att få vinst från en tidning med bara 320 exemplar i upplaga med fem utgivningstillfällen per år kan vara svårt, men föreningens mål är ändå att den inte ska gå med ständig förlust. Att börja ta betalt för den ser vi inte som någon lösning. Många andra bytidningar svämmar nästan över av annonser, men har nästan inget redaktionellt material. För oss är det tvärtom – på vinst och förlust.

Blir du annonsör går pengarna oavkortat till att täcka kostnaden för produktionen av Bygdens Nytt. Dina annonspengar kommer att särredovisas i vår bokföring och alla intäkter som annonserna ger ska gå till att göra tidningen i färg samt till övriga omkostnader. Vår förening besitter en stor bildskatt, både digitalt och på papper, då vår fotograf Pär Nordqvist i god ordning sätter in de bilder som tagits vid arrangemangen i fotoalbum som förvaras i Dönjegården. Även detta bidrar du till som annonsör. Vi hoppas nu att du som företagare i vår bygd, eller utanför, hör av dig till oss så att vi kan hjälpas åt med färgtrycket. Det är kommuntryckeriet på Heden som trycker, eller kopierar är kanske ett mer korrekt uttryck eftersom ingen off set-teknik med tryckplåtar används utan det är en digital färgpress som gör jobbet.

Styrelsen för Röste Bygdegårdsförening genom
Henrik Olofsson

Aktuella annons- och sponsringspaket

Tidningen delas ut fem gånger per år i Röste, Fröste, Holmo, Åsbacka, Norrborn, Gåsbo, Dönje kraftverk, Ismyra och Träskrinnsbacken och trycks i 320 exemplar. Uppskattningsvis når den mellan 500 och 1 000 läsare per nummer. Till betalande föreningsmedlemmar utanför spridningsområdet skickas den via ’’snigelpost’’, men kravet är då att man är medlem.

A. Annonsering i 1 nummer
Ni kan bli annonsör för ett nummer och kan välja mellan de här annonspaketen:

A1 ger 2 helsidor i färg plus reportage om ert företag, 5 000 kr (8% rabatt)
A2 ger 1 helsida i färg, 2 600 kr
A3 ger 1/2 sida i färg, 1 350 kr


B. Annonsering i 5 nummer
Ni köper en annons under ett helt år, fem nummer. Ni kan välja mellan de här annonspaketen:

B1 ger 1 helsida i färg, 12 500 kr
B2 ger 1/2 sida i färg, 6 250 kr
B3 ger 1/4 sida i färg, 3 125 kr


Annonsstopp
Nr 1 – 7 februari
Nr 2 – 7 april
Nr 3 – 20 juni
Nr 4 – 31 augusti
Nr 5 – 10 november


Annonsbokning:
Henrik Olofsson, mobil: 073–852 98 84, e-post: henrik.olofsson1972@gmail.com

Varmt välkommen som annonsör hos oss!

Till toppen av sidan

Till Bygdens Nytt
Till startsidan röste.nu