Röste.nu – Bygdens Nytt nr 5 2018

Nummer 5 – november/december 2018

Ordföranden har ordet
Badresan läggs ner – nu får vi bada hemma...

Hej igen medlemmar och läsare!
Vi är i slutet av november, men vintern verkar inte vilja infinna sig. Lika skönt kanske några av Er tycker. Men de senaste dagarna har varit betydligt kallare än övriga i november, så det lutar nog mot vinter i alla fall. Någon sa att det ska bli en mycket kall vinter i år. Vi får väl se. Allt kan hända numera. Tiden är ur led, eller LED kanske det heter numera.


   I backspegeln:
Vad har hänt sedan förra numret för två månader sedan? Jo föreningen hade den årliga kräft- och surströmmingsskivan den 22 september. I år kom inte lika många som förra året, vi noterade ett tapp på ungefär 20 personer, men vi som var där hade riktigt trevligt.

   Det blev ingen kulturdag i oktober
eftersom huset var uthyrt båda helgerna som Bygdegårdarnas kulturvecka pågår. Vi planerar att återkomma nästa år, preliminärt lördag 26 oktober, men det är långt dit så vi återkommer när det står 2019 i almanackan. I oktober hade vi en nätverksträff i Dönjeården med andra bygdegårdsföreningar i länet. Det är Gävleborgsdistriktet som varje höst åker ut till några bygdegårdar där man träffas och diskuterar aktuella ämnen och fikar. Försäkringsfrågor och uthyrningsregler var två av ämnena på träffen.

   Badresan blev inställd, då det endast var sju anmälda en vecka före avfärd. Att köra buss till Borlänge med så få ombord är inte ekonomiskt försvarbart, det måste vara minst 40 personer, helst fler. Vi i styrelsen har funderat på om det var orten som inte var omtyckt i år eftersom det blev ett så stort tapp på en gång. Förra årets resa till Västerås var uppskattad. Vid vårt senaste styrelsemöte kom vi fram till att badresan läggs ner, den har förlorat alltför mycket mark. Om den ersätts av något annat evenemang är inte fastställt.

  Vi styrelsen har några förslag angående hur regler och priser ska se ut gällande uthyrning av Dönjegården fram-över. Vi är tacksamma om Ni kommer på föreningsstämman 2019, som är inplanerad till 22 februari, där frågorna ska diskuteras och beslut fattas.


Kommande aktiviteter:
  Skinklotteriet går in på upploppet. Jag vet inte hur många lotter som är kvar, men vill Ni ha en eller flera så kan Ni ringa 0278–200 90 så ska jag hjälpa Er. De kostar bara 10 kronor. Dragning under grötfesten i Dönjegården den 8 december. Troligen blir det också luciafirande, vi vet inte med hundraprocentig säkerhet än, men vad som är säkert är att det blir en utställning med Sven Hjelms tavlor. Det kallar vi för en kulturdag i miniformat, när den ordinarie uteblev. Vill Ni vara med på grötfesten måste Ni anmäla Er till mig senast 5 december.

   Tomten kommer till Röste. Tomten kommer och hämtar önskelistor fyra dagar före jul, alltså 20 december. Platsen är som vanligt fotbollsplanen vid Dönjegården. Som vanligt finns varmkorv, kaffe och glögg att köpa på altanen. Det är årets sista evenemang, sen kommer jul och nyår. Men ett par veckor in på det nya året blir det julgransplundring. Datumet är lördag 12 januari.

   Då önskar jag Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.


Nina Norell
ordförande för Röste Bygdegårdsförening– tidning för Röste utgiven av Röste Bygdegårdsförening
Utgivningsplan: Januari, april, juli, september och november.
Ansvarig utgivare: Nina Norell
Redaktör: Pär Nordqvist
Upplaga: 320 exemplar
Har du nyhetstips? Ring 070–365 74 83.
Bygdens Nytt ansvarar ej för icke beställt insänt material. Tidningen arkiveras digitalt.

Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytt nr 5 2018
Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida