Röste.nu – Bygdens Nytt nr 5 2018

Nummer 5 – november/december 2018

Nyheter

Foto: Pär Nordqvist, 2018. Kamera: Nikon Coolpix D7100.
BJÖRK FALLER. Ingemar Gustafsson sågar ner en björk på Lasses gård.

Björk fälldes vid tidningshuset

RÖSTE 3 oktober 2018
Vid åttatiden på ondagsmorgonen fälldes en gammal björk på gården vid tidningshuset (Lasses gård) i Röste. Björken hade sett sina bästa dagar då halva kronan torkat.


Ingemar Gustafsson var den som ombesörjde fällningen, både med traktor och motorsåg. Med ett brak föll trädet till marken. Ingemar sågade upp det i mindre delar som sedan lades ihop i en hög som senare forslades bort. Det gick inte att använda trädet till ved då det var ruttet. Förutom en säkrare gårdsplan medförde även fällningen bättre mottagning i husets tv-apparater. Troligen har trädets krona stört tv-signalerna från Arbråmasten, särskilt från lövverket sommartid.
   – Nu är det inga störningar alls. Nu kan vi ta del av nyheter, väder, sport och allt annat utan problem, tack vare Ingemars insats, säger husets ägare, som med stor sannolikhet är samma person som skrivit dessa rader.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


STAMMEN DELAS UPP. Björken har fällts och Ingemar Gustafsson tar sig an stammen med motorsåg.


INGET FRISKT TRÄD. Stammen bestod mest av röta.


KÖRS BORT. Kvistar och grenar forslas undan med traktor.


FÖRE...


...OCH EFTER.
Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytt nr 5 2018
Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida