Röste.nu – Bygdens Nytt nr 4 2019

Nummer 4 – augusti 2019

Nyheter

Foto: Pär Nordqvist, 2019. Kamera: Nikon D7000.
KUSINTRÄFF I RÖSTE. Sista dagen i juni träffades elva av fjorton kusiner i släkten Gustafsson vid spruthuset i Röste för att återse sin barndoms by på cykel. Bakre raden fr v: Lennart Persson, Bergvik, Matts Eriksson, Runemo och Ingemar Gustafsson, Röste. Främre raden fr v: Ann-Mari Wallberg, Bollnäs, Margareta Hedberg, Runemo, Berit Gustafsson, Britt-Mari Gustafsson, Röste, Helene Sundström, Röste, Eva Jonsson, Alfta, Laila Strömberg, Bollnäs och Göran Gustafsson, Röste.


RÖSTE 30 juni 2019
På söndagsförmiddagen sammanstrålade elva kusiner till en träff mitt i Röste. Det var ättlingar till Anna och Gustav Eriksson från Hanses som kom cyklandes längs Åsbackavägen, och första stoppet var vid spruthuset. Sedan fortsatte färden genom byn. Det blev en dag vigd för minnen och återseenden.


Spruthuset vid Åsbackavägen byggdes redan 1899 och på en av portarna finns en skylt som sattes upp vid hundraårsjubiléet 1999. I spruthuset förvaras bland annat en gammal brandspruta som användes vid bränder fram till någon gång på 1940-talet. Här finns också en likvagn som man transporterade bort de döda på. Här samlades kusinerna för det första stoppet under cykelfärden genom byn. Alla är kusiner till Ingemar Gustafsson, som öppnade spruthuset en stund före träffen. Flera välkända bybor dök upp, bland dem Helene Sundström, Ann-Mari Wallberg och Göran Gustafsson.
   – Det var Lennart Persson i Bergvik som kom med idén att träffas för att återse Röste, säger Ingemar Gustafsson.
   Dagen började egentligen vid Hanses, den stora jordbruksfastigheten på Träskrinnsbackens topp. Där har alla kusiner sina rötter. Nere vid spruthuset väcktes en hel del minnen, bland annat när man tittade på räknestickor som användes i undervisningen i Bergfors skola. Även redskapen fascinerade många, liksom arkivet med bland annat inspelningar gjorda av Erik ’’Lill-Erik’’ Persson, som var programledare i lokalradion under många år och hade ett program som hette Spelmansträffen. Här finns alla program han gjorde på kassettband. Efter besöket i spruthuset ställde alla upp för fotografering utanför.


Gamla skolan, Ordenshuset och Per-Ers udde
Därefter gick färden vidare till gamla Röste skola, där de flesta varit elever. Skolbyggnaden stod färdig 1882 och fram till 2001 hade byn låg- och mellanstadieskola. Sedan stängdes skolan av kommunen, men en friskola startade under 2002. Den gick inte att driva mer än ett par år och stängde 2004. Då köptes fastigheten upp av Gerhard Habringer som byggde om den till lägenheter. Första hyresgästen flyttade in hösten 2005.
   – Vi fick se en av lägenheterna längst upp, och flera mindes tillbaka vad som funnits där under skoltiden. Huset på andra sidan grusvägen, där Anna-Britta och Nils Pettersson bodde tidigare, var också av intresse, säger Ingemar Gustafsson.
   Från gamla skolan gick färden vidare till Ordenshuset längs Korsnäsvägen.
   – Där hade flera gått i söndagsskola, men nu är huset privatägt sedan många år, men namnet lever delvis kvar. Det ligger ett par hundra meter från riksväg 83, i höjd med oljecisternerna. Peter och Elisabeth Nyman heter nuvarande ägare, säger Ingemar.
   På Per-Ers udde, där Galvån rinner ut i Ljusnan, gjordes en längre paus med fika. Miljön där är som klippt och skuren för utflykter. Därefter tog man Gamla landsvägen mot Dönje kraftverk, Västra Växsjö, Korvgatan och tillbaka till Hanses.
   – Dagen avslutades med en tur upp till Näbbkäx för en stunds samkväm med fika. Alla medverkande var jättenöjda med att dels få återse varandra och dels att få cykla genom välbekanta trakter, säger Ingemar Gustafsson.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


KUSINER PÅ SÖNDAGSUTFLYKT. En cykeltur genom barndomens by. Längst fram Britt-Mari Gustafsson, Berit Gustafsson och Ann-Mari Wallberg.


’’MORSNING, KORSNING!’’ Ann-Mari Wallberg hälsar på fotografen som hon känner sedan tidigare.


STOPP VID SPRUTHUSET. Här stannar alla för ett studiebesök i tegelhuset vid Åsbackavägen.


INITIATIVTAGARE. Lennart Persson från Bergvik var den som tog initiativet till kusinträffen, och han och övriga var nöjda med dagen i Röste.


BRANDSPRUTA OCH LIKVAGN. Den gamla brandsprutan användes vid bränder en bit in på 1940-talet. Man spände häst framför vagnen och ryckte ut. I den svarta likvagnen transporterades de döda bort.


PLUS, MINUS, NOLL. Räknestickor från Bergfors skola finns bevarade i spruthuset.


STICKOR ATT RÄKNA MED. Räknestickor som barnen i Bergfors skola lärde sig räkna med. Ingemar Gustafsson informerar.


I ARKIVET. I bakgrunden ser vi arkivet med inspelade radioprogram i serien Spelmansträffen som Röstebon Erik ’’Lill-Erik’’ Persson spelade in under tiden som programledare på Radio Gävleborg. Fr v Sven Hedberg, Helene Sundström och Ingemar Gustafsson.


FÄRDEN GÅR VIDARE. Nästa stopp blir gamla skolan.
Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida