Röste.nu – Bygdens Nytt nr 3 2017 – Sven-Olof fick anka på kroken


Nyheter

Foto: Pär Nordqvist 2017. Kamera: Nikon D7000.
OVANLIG FÅNGST PÅ FISKETUR. Sven-Olof Strandberg hittade en ensam plastanka när han var ute för att fånga helt andra saker. Ankan har tävlat i ankracet och försvunnit på kuppen.

Sven-Olof fick anka på kroken
Nummer 215 hade flutit iland lortig och medtagen

RÖSTE 17 maj 2017
När Sven-Olof Strandberg var ute och fiskade en varm och stilla majeftermiddag fick han något oväntat på kroken, eller rättare sagt, han hittade objektet i åkanten. En gul plastanka, som använts i bygdegårdsföreningens årliga ankrace, hade flutit i land. Den var både lortig och medtagen. Den var märkt med nummer 215. Troligen försvann den under 2016 års ankrace. Hittad anka innehöll ganska mycket vatten, som måste pressas ut innan den kunde tas omhand.Tilläggas kan att Sven-Olof inte gick lottlös från fisket. En ganska stor gädda blev det också.
   Nu har ankan tagits omhand av föreningen, som för övrigt arrangerar ett nytt ankrace lördag 5 augusti.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


FÖRSVANN TROLIGEN FÖRRA ÅRET. Ankor har gått förlorade under nästan varje ankrace. Den här har dock återgäldats till sin ägare.
Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytt nr 3 2017
Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida