Röste.nu – Bygdens Nytt nr 3 2017 – Patrik sponsrar Bygdens Nytt


Nyheter
Patrik sponsrar Bygdens Nytt

Foto: Facebook
ANNONSERAR FÖR BYGDEN. Patrik Bjärne och hans konsultbolag MB Track har varit sponsor för Röstes tidning i snart ett år.RÖSTE/STOCKHOLM 22 juni 2017
I fem nummer har ovanstående annons varit med i Bygdens Nytt. Det är en sponsorannons så att Röste Bygdegårdsförening kan trycka tidningen i färg. Men vad är det för bolag? Det ägs av före detta Röstebon Patrik Bjärne. Nu är vi något på spåren...


Track är engelska och betyder spår. Man kommer nästan osökt att tänka på det insomnade radioprogrammet ’’Tracks’’ med Kaj Kindvall, men något sådant rör det sig inte om. Nej det handlar om andra spår, nämligen järnvägsspår.
   – MB Track är ett konsultbolag i vilket jag hyr ut mig själv som platschef eller produktionsledare till större järnvägsbolag. Jag jobbar nu som produktionsledare åt järnvägsbolaget Strukton Rail som utför BEST-arbeten åt Skanska här i Stockholm, berättar Patrik Bjärne.
   BEST är förkortning för Bana, El, Signal och Tele. Skanska håller på med en fyrspårsutbyggnad av järnvägen mellan Spånga och Barkarby. Ont om jobb i järnvägsbranschen är det inte då järnvägsunderhållet är kraftigt eftersatt på många håll i landet, vilket leder till förseningar och urspårningar både vinter och sommar. Eftersom bolaget inte vänder sig till allmänheten så är annonseringen inget som Patrik tjänat något på.
   – Nej det är goodwill från min sida, att tidningen ska kunna tryckas i färg.
   I och med annonsen i det här numret är Patriks sponsring i hamn.
   – Vi vill rikta ett stort tack till Patrik för sponsringen, det har inte gått annars. Nu ska vi leta efter nya sponsorer, hälsar styrelsen.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytt nr 3 2017
Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida