Röste.nu – Bygdens Nytt nr 3 2017 – Fast telefoni avvecklas i Dönjegården


Nyheter
Fast telefoni avvecklas i Dönjegården

RÖSTE 20 juni 2017
Av ekonomiska skäl kommer det framöver inte vara möjligt att ringa med fast telefon i Dönjegården. Även mobilnummer till styrelsemedlemmarna försvinner från föreningens hemsida. Det beslutades på ett styrelsemöte i maj.


Röste Bydegårdsförenings officiella telefonnummer har varit 0278–200 90 i många år. Det har gått direkt till den fasta telefonen i Dönjegården. Har ingen svarat där har autosvar aktiverats. Nu försvinner den fasta telefonin. Föreningen har hittat en både billigare och säkrare lösning där numret ändå blir kvar.
   – Eftersom ytterst få ringer med fast telefon i dag, har den fasta telefonin kostat betydligt mer än det smakat. Det ringdes färre än tio samtal under förra året, säger kassören Anita Bodin.
   Det tidigare fasta telefonabonnemanget har stöpts om till ett nummerabonnemang hos Telia. Det innebär att föreningen endast har ett nummer för all telefonkontakt: 0278–200 90.
   – När man ringer kopplas man direkt till ordförandens mobiltelefon, alltså Nina Norell. Vill man träffa någon annan lämnar hon ut mobilnummer. Det här gäller även när man ska hyra Dönjegården, säger Anita Bodin.
   – Vi vill i så stor utsträckning som möjligt undvika att ha våra mobilnummer offentliga. Det är en risk med det i dag. Därför plockas de bort från hemsidan, säger ordförande Nina Norell.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytt nr 3 2017
Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida