Röste.nu – Bygdens Nytt nr 2 2018


Nyheter

Foto: Pär Nordqvist., 2018 Kamera: Nikon D7000.
FÖRENINGSSTÄMMA 2018. Benny Johansson, stämmoordförande, och Nina Norell, ordförande för Röste Bygdegårdsförening.

RBF gick minus under 2017
Högre elkostnader och investeringar i fastigheten orsaker till förlusten

RÖSTE 23 februari 2018
Röste Bygdegårdsförening höll årsstämma i Dönjegården på fredagskvällen. Verksamhetsåret 2017 utvärderades, lades till handlingarna och en ny styrelse valdes. Det blev minusresultat för föreningen under det gångna året. Huvudorsakerna var bland annat ett kostsamt innertak och dyrare uppvärmningskostnader.


Egentligen var det tänkt att årsstämman skulle hållas den 16 februari, men en planeringsmiss gjorde att den fick flyttas fram en vecka. Vid 18-tiden inleddes 2018 års stämma med att ordförande Nina Norell hälsade alla (ett 15-tal personer) välkomna. Benny Johansson var stämmans ordförande. Nina Norell redogjorde för verksamheten 2017. Föreningen har haft aktiviteter varje månad med undantag för mars och juli. Året inleddes med julgransplundring och fortsatte med föreningsstämma, Valborgsfirande, logdans och nationaldags- och midsommarfirande innan semesteruppehållet. Ankracet inledde höstsäsongen, som även bjöd på kulturdag, kräft- och surströmmingsfest och badresa till Västerås. Under året har föreningen producerat en egen almanacka, haft lotterier, sålt korv och hyrt ut Dönjegården. Ungefär 3 500 bilder tagits, vilket är en minskning med ca 1 500 jämfört med 2016, som var ett rekordår. Bilderna för 2017 har framställts på papper, men inte i samma utsträckning som tidigare, vilket bland annat beror på arkiveringsproblem. Bygdens Nytt har utkommit fem gånger under året. De tre sista numren har inte haft någon sponsor, men pengar från tidigare annonsörer har ombesörjt tryckningen. Det är nu två år sedan tidningen började tryckas i färg. Under den svartvita tiden fanns från redaktionens sida funderingar på att investera i en färgkopiator så att tidningen skulle kunna tryckas i samma lokal som den produceras. På så sätt skulle trycktiden kunna kortas, men en sådan satsning gröper avsevärt stora hål i plånboken. En begagnad färgkopiator kostar minst 40 000 kronor och sedan tillkommer driftskostnader.
  Kassör Anita Bodin redogjorde för den ekonomiska situationen. Under 2017 gick föreningen med ekonomisk förlust och det har flera bakomliggande orsaker.


Minus i kassan
– Elkostnaderna blev högre under året, men den dyraste utgiftsposten var innertaket till altanen, som skenade iväg mer än väntat, men resultatet blev bra, berättar Anita Bodin. En annan stor investering var service och underhåll av bergvärmeanläggningen, som kostade 10 000 kronor. Lånet föreningen tog 2010 för golvet i Dönjegården är nu betalt. Uthyrning av Dönjegården gav 30 000 kronor och medlemsavgifter 29 000 kronor.
  Revisorerna Stefan Sonefors och Berit Olsson hade i sin revisionsberättelse inget att anmärka på och beviljade styrelsen ansvarsfrihet, vilket stämman biföll. Ersättning till fyra ledamöter i styrelsen ska ligga kvar på samma nivå även 2018. Ordförande, kassör, sekreterare och medieansvarig erhåller 999 kronor årligen. Det blir 83 kronor i månaden. Anledningen till att summan ligger precis under tusenlappen är att föreningen skulle räknas som arbetsgivare om den överskred tusen kronor och då kan Skatteverket ha synpunkter på utbetalningarna vid en kontroll.


Avslutades med middag
Vid punkten val av ordförande hade valberedningen inga andra förslag än sittande Nina Norell, som omvaldes för ett år. Sekreterare Åse Järpenge omvaldes för två år. I aktivitetskommittén hände följande: Britt-Marie Dahlin lämnade sitt uppdrag som ordinarie ledamot och ersattes av Kerstin Andersson. Tre nya suppleanter valdes in: Jessica Nilsson, Hanna Eriksson och Hanna Heine. I anläggningskommittén avgick Stefan Bengtsson. Han ersattes av Lars Järpenge. Bengt Tegnér valdes in och Henrik Olofsson valdes om som suppleanter. Revisorerna sitter kvar.
  Medlemsavgifterna förblir oförändrade. Inga förslag eller åsikter hade kommit in till föreningen före stämman och inga framkom under densamma heller. 2018 års föreningsstämma avslutades med middag, dock stod inte thailändskt på menyn. Nu blev det fläskfilé med potatisgratäng för omväxlings skull. Antalet middagsgäster inskränkte sig till 14. Slutsats: thailändsk mat är alltid en dragare.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


LEENDE LEDAMÖTER. God stämning på årets stämma. Kan det stämma? Jo, det ser så ut...

LITE GLEST. Det var inte något rekord i antalet närvarande. Men det var fredag kväll med många andra lockelser.


DET ÄR SERVERAT. Julia Andréasson, Göran Andersson och Eva Zetterlund vid ’’matbordet’’.


VINTERMIDDAG. Fläskfilé och potatisgraträng serverades i Dönjegården efter föreningsstämman. Från vänster Jessica Nilsson, Stefan Bengtsson, Kerstin Andersson med sonen Hugo och Britt-Marie Dahlin.


KVÄLLENS MAT. Fläskfilé, potatisgratäng och grönsallad à la Ica Kvantum.

Här är den nyvalda RBF-styrelsen för 2018!

Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts nr 2 2018
Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida