– informationsbladet från Röste Bygdegårdsförening
Nr 2 – april 2007. Nyhetstips? Ring 201 46.

Tryckfel i Bygdens Nytt

Det har insmugit sig ett fel i Bygdens Nytt som delats ut i brevlådorna. Bland evenemangen finns en annons för ankrace och familjefest på Dönjegården. Datumet är 11 augusti och inget annat.
Majkasen på ny mark
Flyttas från Träskrinnsbacken av miljöskäl


Foto: Pär Nordqvist
OVANFÖR DÖNJEGÅRDEN. Här är nya platsen. Henrik Olofsson var först att lägga ris till årets kase.


TRÄSKRINNSBACKEN. Här har majkasen i Röste brunnit på sista april i flera årtionden. I år flyttas den till Dönjegården.


FÖRBUD MOT TIPPNING.Trots förbudsskylten tippas ris och annat material på platsen.

Av Pär Nordqvist, 0278–201 46
En mer än 30-årig epok i Röste är över. Majkasen på Träskrinnsbacken ska nu flyttas. Den nye markägaren har ifrågasatt kasens innehåll och placering. Den nya platsen för Valborgsfirandet är redan klar.
Redan för några år sedan fördes det på tal inom Röste bygdegådsförenings styrelse att majkasen egentligen borde flyttas från Träskrinnsbacken eftersom området där är väldigt blött och kladdigt på våren. Det var ett av skälen. Ett annat var att det vore mer naturligt att ha den i anknytning till Dönjegården. Men eftersom kasen alltid funnits på Träskrinnsbacken såg man inte någon anledning att flytta den. Och var intill Dönjegården skulle den placeras? Det var också ett problem eftersom fotbollsplanen inte tål eld och värme så bra. Frågan lades på is och kasen fick fortsätta att brinna på Träskrinnsbacken på sista april. Ända fram till nu.

Allmän soptipp
Från markägaren Nicklas Axelssons sida är det inte fråga om något förbud att fortsätta ha kasen på det gamla stället.
   – Jag tar inte något ansvar för kasen med tanke på att den ibland innehåller material som inte får finnas på majkasar. Ibland har kasen sett ut som en soptipp och det är inte meningen, säger Nicklas Axelsson.
   Vid den gamla platsen har en skylt med texten ”all tippning förbjuden” satts upp men trots det har en del ris tippats där.
   I många år var Stig Gustafsson eldningsansvarig för kasen. Stig minns inte vilket år kasen kom till Träskrinnsbacken men att det är minst 30 år sedan är han säker på.
   – För att begränsa dess storlek fick man tända den en extra gång varje år så att den inte blev alldeles för stor, minns Stig. Under många år var området kring kasen en allmän soptipp. Hit kom folk inte bara från Röste utan även från intilliggande byar och kastade allt möjligt – från bildäck till gamla möbler och annat ”brännbart” material. En majkase får av miljöskäl inte bestå av sådant material numera.
   – Troligen hade det varit fullt igen vid den här tidpunkten om inte markägaren sagt ifrån, säger Stig Gustafsson.
   Stig sade ifrån sig uppdraget som eldningsansvarig för några år sedan. Det ingick, och ingår fortfarande i jobbet, att vakta brasan även nattetid så att den inte sprider sig. Majkasen ska nu flyttas till åkern ovanför isbanan vid Dönjegården, alldeles i närheten av platsen där tomtarna brukar hålla till på tomtekvällen. Kasen får bara innehålla ris, inget annat. Från föreningens sida ser man det positivt att kasen nu flyttas:
   – Kasen kommer närmare bygdegården där det inte är så blött och kladdigt. I år kommer vi att sälja korv och ha lotteri. Och så kommer Bollnäs–Arbrå manskör hit och sjunger. Det här blir bra, säger Lars Åsberg i anläggningskommittén.
Det blir riskase vid Dönjegården i år
Rattfyllerist stoppades i Röste
Galvån viktig för uttern
Rekordmånga åkte pulka
Tjuvar slog till för tredje gången
Flera nyval på årsmötet
Massor av aktiviteter. Läs här!

Tillbaka till senaste Bygdens Nytt

Nyhetstips? Ring 0278–201 46 eller mejla till Pär Nordqvist.